- Phantasma Explorer -

Transaction Information
DescriptionAJK8c1iF3fJTMFfhTT23So75dtTP5hJe4Q sent 146.29 SOUL
P2KAewdYukWDPPTdhid3Ps2EjaiD2moNiwKg8JQNK7MVKLh claimed 146.29 SOUL
Settled neo transaction C85ABAEA993B2A512AD8B42892628CECCF380F17E615B1B25EB857F8F7A7CA43
Feesgenesis paid 0.00112 KCAL in fees.
block received 0.00112 KCAL in fees.
genesis paid 0.00112 KCAL to crown rewards.
genesis burned 0.00223 KCAL.
Date4/4/2022 7:09:56 PM UTC
Transaction HashE6FA8ECD097CE549E0D650E4B8326396430E222EC75157E92E5C5F3E711CC8F1
PayloadSPK1.6.1
Result-
Expiration4/4/2022 7:14:56 PM UTC
Nexusmainnet
Chainmain
Block HashF5F9EDF52900317F7785808E0216278C9FBE4B6860698FE941587EEF7868528C
Transaction Script

Raw

0D0003030F270003000D000304A086010003000D000223220000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003000D000223220100137E7E02CC7D665147D38E6383F5D3DD49D3E5A844C07D54C7FF572899EB5DE103000D000408416C6C6F7747617303000D0004036761732D00012E010D0002212043CAA7F7F857B85EB2B115E6170F38CFEC8C629228B4D82A512A3B99EABA5AC803000D0004036E656F03000D0004036E656F03000D000223220100137E7E02CC7D665147D38E6383F5D3DD49D3E5A844C07D54C7FF572899EB5DE103000D000411536574746C655472616E73616374696F6E03000D000407696E7465726F702D00012E010D000223220100137E7E02CC7D665147D38E6383F5D3DD49D3E5A844C07D54C7FF572899EB5DE103000D0004085370656E6447617303000D0004036761732D00012E010B

Disassembly

000: LOAD r0, 9999
007: PUSH r0
009: LOAD r0, 100000
017: PUSH r0
019: LOAD r0, 2200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
058: PUSH r0
060: LOAD r0, 220100137E7E02CC7D665147D38E6383F5D3DD49D3E5A844C07D54C7FF572899EB5DE1
099: PUSH r0
101: LOAD r0, "AllowGas"
113: PUSH r0
115: LOAD r0, "gas"
122: CTX r0, r1
125: SWITCH r1
127: LOAD r0, 2043CAA7F7F857B85EB2B115E6170F38CFEC8C629228B4D82A512A3B99EABA5AC8
164: PUSH r0
166: LOAD r0, "neo"
173: PUSH r0
175: LOAD r0, "neo"
182: PUSH r0
184: LOAD r0, 220100137E7E02CC7D665147D38E6383F5D3DD49D3E5A844C07D54C7FF572899EB5DE1
223: PUSH r0
225: LOAD r0, "SettleTransaction"
246: PUSH r0
248: LOAD r0, "interop"
259: CTX r0, r1
262: SWITCH r1
264: LOAD r0, 220100137E7E02CC7D665147D38E6383F5D3DD49D3E5A844C07D54C7FF572899EB5DE1
303: PUSH r0
305: LOAD r0, "SpendGas"
317: PUSH r0
319: LOAD r0, "gas"
326: CTX r0, r1
329: SWITCH r1
331: RET
Transaction Events
KindAddressContractContent
TokenStakegenesisgas044B43414C056043993B00046D61696E
GasEscrowgenesisgas2202000D6E4079E36703EBD37C00722F5891D28B0E2811DC114B129215123ADCCE360504A0860100030F2700
TokenSendAJK8c1iF3fJTMFfhTT23So75dtTP5hJe4Qinterop04534F554C0640D3F4670300036E656F
TokenClaimP2KAewdYukWDPPTdhid3Ps2EjaiD2moNiwKg8JQNK7MVKLhinterop04534F554C0640D3F4670300046D61696E
ChainSwapgenesisinterop2043CAA7F7F857B85EB2B115E6170F38CFEC8C629228B4D82A512A3B99EABA5AC8036E656F036E656F
GasPaymentgenesisgas2202000D6E4079E36703EBD37C00722F5891D28B0E2811DC114B129215123ADCCE360504A086010003BF0100
TokenClaimgenesisgas044B43414C050032EF3800046D61696E
TokenBurngasgas044B43414C056045540100046D61696E
CrownRewardsgenesisgas044B43414C0400E6AA00046D61696E
TokenClaimblockgas044B43414C0400E6AA00046D61696E