- Phantasma Explorer -

Transaction Information
Descriptionsmokinclutch sent 233 KCAL to P2K7fPdB5jBKvLW8r4YHLTmUWPJZHCAunAfk14s5KSmTXDD
Feessmokinclutch paid 0.00096 KCAL in fees.
block received 0.00096 KCAL in fees.
smokinclutch paid 0.00095 KCAL to crown rewards.
smokinclutch burned 0.0019 KCAL.
Date11/11/2021 1:44:36 PM UTC
Transaction HashE2218E9CA1846D5A80C3054F81F9D40BB92FA68BF5EE685EDF6B8AE69E93FEE9
PayloadECT-1.3.3
Result-
Expiration11/11/2021 1:49:35 PM UTC
Nexusmainnet
Chainmain
Block HashE5A67587F6B0152627C3CB791EFD4D2E700E9EF67D899F18874D3009D0AB16CA
Transaction Script

Raw

0D0004043231303003000D00040631303030303003000D000423533131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313103000D00042F50324B4B43557037434A4655557259543531794A414A4665664A5973617662486847704A5542665651384537754D3203000D000408416C6C6F7747617303000D0004036761732D00012E010D00040D3233333030303030303030303003000D0004044B43414C03000D00042F50324B3766506442356A424B764C5738723459484C546D5557504A5A484341756E41666B313473354B536D5458444403000D00042F50324B4B43557037434A4655557259543531794A414A4665664A5973617662486847704A5542665651384537754D3203000D00041652756E74696D652E5472616E73666572546F6B656E7307000D00042F50324B4B43557037434A4655557259543531794A414A4665664A5973617662486847704A5542665651384537754D3203000D0004085370656E6447617303000D0004036761732D00012E010B

Disassembly

000: LOAD r0, "2100"
008: PUSH r0
010: LOAD r0, "100000"
020: PUSH r0
022: LOAD r0, "S1111111111111111111111111111111111"
061: PUSH r0
063: LOAD r0, "P2KKCUp7CJFUUrYT51yJAJFefJYsavbHhGpJUBfVQ8E7uM2"
114: PUSH r0
116: LOAD r0, "AllowGas"
128: PUSH r0
130: LOAD r0, "gas"
137: CTX r0, r1
140: SWITCH r1
142: LOAD r0, "2330000000000"
159: PUSH r0
161: LOAD r0, "KCAL"
169: PUSH r0
171: LOAD r0, "P2K7fPdB5jBKvLW8r4YHLTmUWPJZHCAunAfk14s5KSmTXDD"
222: PUSH r0
224: LOAD r0, "P2KKCUp7CJFUUrYT51yJAJFefJYsavbHhGpJUBfVQ8E7uM2"
275: PUSH r0
277: LOAD r0, "Runtime.TransferTokens"
303: EXTCALL r0
305: LOAD r0, "P2KKCUp7CJFUUrYT51yJAJFefJYsavbHhGpJUBfVQ8E7uM2"
356: PUSH r0
358: LOAD r0, "SpendGas"
370: PUSH r0
372: LOAD r0, "gas"
379: CTX r0, r1
382: SWITCH r1
384: RET
Transaction Events
KindAddressContractContent
TokenStakesmokinclutchgas044B43414C058058840C00046D61696E
GasEscrowsmokinclutchgas2202000D6E4079E36703EBD37C00722F5891D28B0E2811DC114B129215123ADCCE360504A086010003340800
TokenSendsmokinclutchentry044B43414C070084D27E1E0200046D61696E
TokenReceiveP2K7fPdB5jBKvLW8r4YHLTmUWPJZHCAunAfk14s5KSmTXDDentry044B43414C070084D27E1E0200046D61696E
GasPaymentsmokinclutchgas2202000D6E4079E36703EBD37C00722F5891D28B0E2811DC114B129215123ADCCE360504A0860100037D0100
TokenClaimsmokinclutchgas044B43414C0560FC3E0A00046D61696E
TokenBurngasgas044B43414C05C0EA210100046D61696E
CrownRewardssmokinclutchgas044B43414C0460F59000046D61696E
TokenClaimblockgas044B43414C04007C9200046D61696E