- Phantasma Explorer -

Transaction Information
DescriptionANjTWTtkdpP1LCSAbnxN2K8hNZmBAveVY6 sent 1 SOUL
P2KKuNH6FZXg2sei3c1P45jzpJqLuQYkDn48LgvQCWz1JVW claimed 1 SOUL
Settled neo transaction F6CE44AA12E2D70448A714ACC239408047D3F80246984928F1F2A97A5CC4BD04
Feesgenesis paid 0.00112 KCAL in fees.
block received 0.00112 KCAL in fees.
genesis paid 0.00112 KCAL to crown rewards.
genesis burned 0.00223 KCAL.
Date4/28/21 7:12:36 PM UTC
Transaction HashCD96735018DAB608AE33C16BE0E750C33583887C7468E43C284CF37FD6B04E17
PayloadSPK1.4
Result-
Expiration4/28/21 7:17:35 PM UTC
Nexusmainnet
Chainmain
Block HashF9B6ABD29431D71E45CD42BF188A80D11F64BD2C8972722D325FE2856C10BD6A
Transaction Script

Raw

0D0003030F270003000D000304A086010003000D000223220000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003000D000223220100AC42F8B9E617BE1524893A76A1B0CCF937782023BA35301948A8F94CEBC67A1F03000D000408416C6C6F7747617303000D0004036761732D00012E010D0002212004BDC45C7AA9F2F12849984602F8D347804039C2AC14A74804D7E212AA44CEF603000D0004036E656F03000D0004036E656F03000D000223220100AC42F8B9E617BE1524893A76A1B0CCF937782023BA35301948A8F94CEBC67A1F03000D000411536574746C655472616E73616374696F6E03000D000407696E7465726F702D00012E010D000223220100AC42F8B9E617BE1524893A76A1B0CCF937782023BA35301948A8F94CEBC67A1F03000D0004085370656E6447617303000D0004036761732D00012E010B

Disassembly

000: LOAD r0, 9999
007: PUSH r0
009: LOAD r0, 100000
017: PUSH r0
019: LOAD r0, 2200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
058: PUSH r0
060: LOAD r0, 220100AC42F8B9E617BE1524893A76A1B0CCF937782023BA35301948A8F94CEBC67A1F
099: PUSH r0
101: LOAD r0, "AllowGas"
113: PUSH r0
115: LOAD r0, "gas"
122: CTX r0, r1
125: SWITCH r1
127: LOAD r0, 2004BDC45C7AA9F2F12849984602F8D347804039C2AC14A74804D7E212AA44CEF6
164: PUSH r0
166: LOAD r0, "neo"
173: PUSH r0
175: LOAD r0, "neo"
182: PUSH r0
184: LOAD r0, 220100AC42F8B9E617BE1524893A76A1B0CCF937782023BA35301948A8F94CEBC67A1F
223: PUSH r0
225: LOAD r0, "SettleTransaction"
246: PUSH r0
248: LOAD r0, "interop"
259: CTX r0, r1
262: SWITCH r1
264: LOAD r0, 220100AC42F8B9E617BE1524893A76A1B0CCF937782023BA35301948A8F94CEBC67A1F
303: PUSH r0
305: LOAD r0, "SpendGas"
317: PUSH r0
319: LOAD r0, "gas"
326: CTX r0, r1
329: SWITCH r1
331: RET
Transaction Events
KindAddressContractContent
TokenStakegenesisgas044B43414C056043993B00046D61696E
GasEscrowgenesisgas2202000D6E4079E36703EBD37C00722F5891D28B0E2811DC114B129215123ADCCE360504A0860100030F2700
TokenSendANjTWTtkdpP1LCSAbnxN2K8hNZmBAveVY6interop04534F554C0500E1F50500036E656F
TokenClaimP2KKuNH6FZXg2sei3c1P45jzpJqLuQYkDn48LgvQCWz1JVWinterop04534F554C0500E1F50500046D61696E
ChainSwapgenesisinterop2004BDC45C7AA9F2F12849984602F8D347804039C2AC14A74804D7E212AA44CEF6036E656F036E656F
GasPaymentgenesisgas2202000D6E4079E36703EBD37C00722F5891D28B0E2811DC114B129215123ADCCE360504A086010003BF0100
TokenClaimgenesisgas044B43414C050032EF3800046D61696E
TokenBurngasgas044B43414C056045540100046D61696E
CrownRewardsgenesisgas044B43414C0400E6AA00046D61696E
TokenClaimblockgas044B43414C0400E6AA00046D61696E