- Phantasma Explorer -

Transaction Information
Descriptioncryptokarma sent 15 SOUL to P2KAEq94aWKSh5PERtMCqXn5o9XSZkc2Hk6cQi6ByNzBbYX
cryptokarma minted GFNFT - NFT #27762697621574683246534644799794799956448175623874374051274747518970172643933
cryptokarma sent 15 SOUL to P2KAEq94aWKSh5PERtMCqXn5o9XSZkc2Hk6cQi6ByNzBbYX
cryptokarma minted GFNFT - NFT #54189500480237395047512412636437319261571060342655378370437196753758958601521
cryptokarma sent 45 SOUL to P2KAEq94aWKSh5PERtMCqXn5o9XSZkc2Hk6cQi6ByNzBbYX
cryptokarma minted GFNFT - NFT #1036401132351364966001856529046866431914099746717482664944136740098789458553
Feescryptokarma paid 0.04749 KCAL in fees.
block received 0.04749 KCAL in fees.
cryptokarma paid 0.04749 KCAL to crown rewards.
cryptokarma burned 0.09497 KCAL.
Date12/23/2021 7:10:43 PM UTC
Transaction HashCA9ED96222B77C4652FA33CDE825866D9CCF13910F5BDEE25B8FB8B5BB28BB61
Payloadfestival1.0
Result-
Expiration12/23/2021 7:30:25 PM UTC
Nexusmainnet
Chainmain
Block Hash2189A01C5796F3CA965CA7401FCA2B95166E3DC578F97A5BE4AE8E1C784AF5F7
Transaction Script

Raw

0D00040631303030303003000D00040631303030303003000D000423533131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313103000D00042F50324B444D705543314E355769345278554E374B56714A6D4D434C69507355446272576A694B48366F54734453504A03000D020408416C6C6F7747617303020D0004036761732D00012E010D0004013103000D00042F50324B444D705543314E355769345278554E374B56714A6D4D434C69507355446272576A694B48366F54734453504A03000D0204046D696E7403020D00040547464E46542D00012E010D0004013103000D00042F50324B444D705543314E355769345278554E374B56714A6D4D434C69507355446272576A694B48366F54734453504A03000D0204046D696E7403020D00040547464E46542D00012E010D0004013203000D00042F50324B444D705543314E355769345278554E374B56714A6D4D434C69507355446272576A694B48366F54734453504A03000D0204046D696E7403020D00040547464E46542D00012E010D00042F50324B444D705543314E355769345278554E374B56714A6D4D434C69507355446272576A694B48366F54734453504A03000D0204085370656E6447617303020D0004036761732D00012E010B

Disassembly

000: LOAD r0, "100000"
010: PUSH r0
012: LOAD r0, "100000"
022: PUSH r0
024: LOAD r0, "S1111111111111111111111111111111111"
063: PUSH r0
065: LOAD r0, "P2KDMpUC1N5Wi4RxUN7KVqJmMCLiPsUDbrWjiKH6oTsDSPJ"
116: PUSH r0
118: LOAD r2, "AllowGas"
130: PUSH r2
132: LOAD r0, "gas"
139: CTX r0, r1
142: SWITCH r1
144: LOAD r0, "1"
149: PUSH r0
151: LOAD r0, "P2KDMpUC1N5Wi4RxUN7KVqJmMCLiPsUDbrWjiKH6oTsDSPJ"
202: PUSH r0
204: LOAD r2, "mint"
212: PUSH r2
214: LOAD r0, "GFNFT"
223: CTX r0, r1
226: SWITCH r1
228: LOAD r0, "1"
233: PUSH r0
235: LOAD r0, "P2KDMpUC1N5Wi4RxUN7KVqJmMCLiPsUDbrWjiKH6oTsDSPJ"
286: PUSH r0
288: LOAD r2, "mint"
296: PUSH r2
298: LOAD r0, "GFNFT"
307: CTX r0, r1
310: SWITCH r1
312: LOAD r0, "2"
317: PUSH r0
319: LOAD r0, "P2KDMpUC1N5Wi4RxUN7KVqJmMCLiPsUDbrWjiKH6oTsDSPJ"
370: PUSH r0
372: LOAD r2, "mint"
380: PUSH r2
382: LOAD r0, "GFNFT"
391: CTX r0, r1
394: SWITCH r1
396: LOAD r0, "P2KDMpUC1N5Wi4RxUN7KVqJmMCLiPsUDbrWjiKH6oTsDSPJ"
447: PUSH r0
449: LOAD r2, "SpendGas"
461: PUSH r2
463: LOAD r0, "gas"
470: CTX r0, r1
473: SWITCH r1
475: RET
Transaction Events
KindAddressContractContent
TokenStakecryptokarmagas044B43414C0600E40B540200046D61696E
GasEscrowcryptokarmagas2202000D6E4079E36703EBD37C00722F5891D28B0E2811DC114B129215123ADCCE360504A086010004A0860100
TokenSendcryptokarmaGFNFT04534F554C05002F685900046D61696E
TokenReceiveP2KAEq94aWKSh5PERtMCqXn5o9XSZkc2Hk6cQi6ByNzBbYXGFNFT04534F554C05002F685900046D61696E
TokenMintcryptokarmaGFNFT0547464E4654215D9AE980408DF9325FBC46DA2612C599EF76949450516AE38BF3B4C64721613D00046D61696E
TokenSendcryptokarmaGFNFT04534F554C05002F685900046D61696E
TokenReceiveP2KAEq94aWKSh5PERtMCqXn5o9XSZkc2Hk6cQi6ByNzBbYXGFNFT04534F554C05002F685900046D61696E
TokenMintcryptokarmaGFNFT0547464E4654213145E7A95720A1DB303F2198E796EA848F52B6079B5BF4F47D32FAD69C2BCE7700046D61696E
TokenSendcryptokarmaGFNFT04534F554C06008D380C0100046D61696E
TokenReceiveP2KAEq94aWKSh5PERtMCqXn5o9XSZkc2Hk6cQi6ByNzBbYXGFNFT04534F554C06008D380C0100046D61696E
TokenMintcryptokarmaGFNFT0547464E46542179C2A5503350B435A0038D95197456C0B9BAE7C8ABCD43B42249068C0E954A0200046D61696E
GasPaymentcryptokarmagas2202000D6E4079E36703EBD37C00722F5891D28B0E2811DC114B129215123ADCCE360504A086010003334A00
TokenClaimcryptokarmagas044B43414C0620D2D3E20100046D61696E
TokenBurngasgas044B43414C05A0459B3800046D61696E
CrownRewardscryptokarmagas044B43414C0520664E1C00046D61696E
TokenClaimblockgas044B43414C0520664E1C00046D61696E