- Phantasma Explorer -

Transaction Information
Descriptionkushofi claimed 400 SOUL
Feeskushofi paid 0.00112 KCAL in fees.
block received 0.00112 KCAL in fees.
kushofi paid 0.00111 KCAL to crown rewards.
kushofi burned 0.00222 KCAL.
Date12/3/2021 7:09:33 PM UTC
Transaction HashC97FDEB064EC54CE0D8A8434917DEDC3291E550E0D89A02BF5693FBFDC3D1DB3
PayloadECT-1.3.6
Result-
Expiration12/3/2021 7:14:15 PM UTC
Nexusmainnet
Chainmain
Block Hash42474D7F14544D42F4907ACC352B1EEE60133865DE8FC6E6E299FC60CE826E04
Transaction Script

Raw

0D0004043231303003000D00040631303030303003000D000423533131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313103000D00042F50324B456156716678635758376A5556696944464B77426938476155576D586F716A764875314D4B41644D504A734A03000D000408416C6C6F7747617303000D0004036761732D00012E010D00040B343030303030303030303003000D00042F50324B456156716678635758376A5556696944464B77426938476155576D586F716A764875314D4B41644D504A734A03000D000407556E7374616B6503000D0004057374616B652D00012E010D00042F50324B456156716678635758376A5556696944464B77426938476155576D586F716A764875314D4B41644D504A734A03000D0004085370656E6447617303000D0004036761732D00012E010B

Disassembly

000: LOAD r0, "2100"
008: PUSH r0
010: LOAD r0, "100000"
020: PUSH r0
022: LOAD r0, "S1111111111111111111111111111111111"
061: PUSH r0
063: LOAD r0, "P2KEaVqfxcWX7jUViiDFKwBi8GaUWmXoqjvHu1MKAdMPJsJ"
114: PUSH r0
116: LOAD r0, "AllowGas"
128: PUSH r0
130: LOAD r0, "gas"
137: CTX r0, r1
140: SWITCH r1
142: LOAD r0, "40000000000"
157: PUSH r0
159: LOAD r0, "P2KEaVqfxcWX7jUViiDFKwBi8GaUWmXoqjvHu1MKAdMPJsJ"
210: PUSH r0
212: LOAD r0, "Unstake"
223: PUSH r0
225: LOAD r0, "stake"
234: CTX r0, r1
237: SWITCH r1
239: LOAD r0, "P2KEaVqfxcWX7jUViiDFKwBi8GaUWmXoqjvHu1MKAdMPJsJ"
290: PUSH r0
292: LOAD r0, "SpendGas"
304: PUSH r0
306: LOAD r0, "gas"
313: CTX r0, r1
316: SWITCH r1
318: RET
Transaction Events
KindAddressContractContent
TokenStakekushofigas044B43414C058058840C00046D61696E
GasEscrowkushofigas2202000D6E4079E36703EBD37C00722F5891D28B0E2811DC114B129215123ADCCE360504A086010003340800
TokenClaimkushofistake04534F554C0600902F500900046D61696E
GasPaymentkushofigas2202000D6E4079E36703EBD37C00722F5891D28B0E2811DC114B129215123ADCCE360504A086010003BD0100
TokenClaimkushofigas044B43414C056054DD0900046D61696E
TokenBurngasgas044B43414C05C0BE520100046D61696E
CrownRewardskushofigas044B43414C04605FA900046D61696E
TokenClaimblockgas044B43414C0400E6AA00046D61696E