- Phantasma Explorer -

Transaction Information
Descriptionsoulking sent TTRS - NFT #49569641934716960464877909610793055959187924601320589091661377380737796603069
goati_open received TTRS - NFT #49569641934716960464877909610793055959187924601320589091661377380737796603069
soulking sent TTRS - NFT #61157765920008682783448989842958712727871352519613805326309779215725637901235
goati_open received TTRS - NFT #61157765920008682783448989842958712727871352519613805326309779215725637901235
soulking paid 0 KCAL in fees.
soulking paid 0.00117 KCAL to crown rewards.
soulking burned 0 KCAL.
Date2/23/20 8:02:41 PM UTC
Transaction HashC68F356B35359C0EBD664C35932E38739E1191527C70F91C1D12B8AD75520809
PayloadPHT-0-7-2
Result-
Expiration2/23/20 8:32:41 PM UTC
Nexusmainnet
Chainmain
Block Hash2E9E061C10F17277FB9DFBB2FF938BDA46479490EDB8D67E05FF55739C258E81
Transaction Script

Raw

0D00030340060003000D000304A086010003000D000223220000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003000D000223220100A9A0D5B5D3B590AD7FABD061ACEA93F1D0A80CB69A995D5208203D1D73CAE56903000D000408416C6C6F7747617303000D0004036761732D00012E010D000321BDFC841A1301D2285C0EC789600A1387827BA2759E8DB3AFC52429844F6C976D0003000D0004045454525303000D000223220100CAB995742EA0B650CC412430A3A14A1BF28F1462AB0031F60825C2D2494D951D03000D000223220100A9A0D5B5D3B590AD7FABD061ACEA93F1D0A80CB69A995D5208203D1D73CAE56903000D00041552756E74696D652E5472616E73666572546F6B656E07000D000321B39B7F0A10D712AEF59E3DB1D3A541259C0E1B615519429E9625C3209F1136870003000D0004045454525303000D000223220100CAB995742EA0B650CC412430A3A14A1BF28F1462AB0031F60825C2D2494D951D03000D000223220100A9A0D5B5D3B590AD7FABD061ACEA93F1D0A80CB69A995D5208203D1D73CAE56903000D00041552756E74696D652E5472616E73666572546F6B656E07000D000223220100A9A0D5B5D3B590AD7FABD061ACEA93F1D0A80CB69A995D5208203D1D73CAE56903000D0004085370656E6447617303000D0004036761732D00012E010B

Disassembly

000: LOAD r0, 1600
007: PUSH r0
009: LOAD r0, 100000
017: PUSH r0
019: LOAD r0, 2200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
058: PUSH r0
060: LOAD r0, 220100A9A0D5B5D3B590AD7FABD061ACEA93F1D0A80CB69A995D5208203D1D73CAE569
099: PUSH r0
101: LOAD r0, "AllowGas"
113: PUSH r0
115: LOAD r0, "gas"
122: CTX r0, r1
125: SWITCH r1
127: LOAD r0, 49569641934716960464877909610793055959187924601320589091661377380737796603069
164: PUSH r0
166: LOAD r0, "TTRS"
174: PUSH r0
176: LOAD r0, 220100CAB995742EA0B650CC412430A3A14A1BF28F1462AB0031F60825C2D2494D951D
215: PUSH r0
217: LOAD r0, 220100A9A0D5B5D3B590AD7FABD061ACEA93F1D0A80CB69A995D5208203D1D73CAE569
256: PUSH r0
258: LOAD r0, "Runtime.TransferToken"
283: EXTCALL r0
285: LOAD r0, 61157765920008682783448989842958712727871352519613805326309779215725637901235
322: PUSH r0
324: LOAD r0, "TTRS"
332: PUSH r0
334: LOAD r0, 220100CAB995742EA0B650CC412430A3A14A1BF28F1462AB0031F60825C2D2494D951D
373: PUSH r0
375: LOAD r0, 220100A9A0D5B5D3B590AD7FABD061ACEA93F1D0A80CB69A995D5208203D1D73CAE569
414: PUSH r0
416: LOAD r0, "Runtime.TransferToken"
441: EXTCALL r0
443: LOAD r0, 220100A9A0D5B5D3B590AD7FABD061ACEA93F1D0A80CB69A995D5208203D1D73CAE569
482: PUSH r0
484: LOAD r0, "SpendGas"
496: PUSH r0
498: LOAD r0, "gas"
505: CTX r0, r1
508: SWITCH r1
510: RET
Transaction Events
KindAddressContractContent
TokenStakesoulkinggas044B43414C050068890900046D61696E
GasEscrowsoulkinggas2202000D6E4079E36703EBD37C00722F5891D28B0E2811DC114B129215123ADCCE360504A086010003400600
TokenSendsoulkingentry045454525321BDFC841A1301D2285C0EC789600A1387827BA2759E8DB3AFC52429844F6C976D00046D61696E
TokenReceivegoati_openentry045454525321BDFC841A1301D2285C0EC789600A1387827BA2759E8DB3AFC52429844F6C976D00046D61696E
TokenSendsoulkingentry045454525321B39B7F0A10D712AEF59E3DB1D3A541259C0E1B615519429E9625C3209F11368700046D61696E
TokenReceivegoati_openentry045454525321B39B7F0A10D712AEF59E3DB1D3A541259C0E1B615519429E9625C3209F11368700046D61696E
GasPaymentsoulkinggas2202000D6E4079E36703EBD37C00722F5891D28B0E2811DC114B129215123ADCCE360504A086010003D60100
TokenClaimsoulkinggas044B43414C050068890900046D61696E
TokenBurnsoulkinggas044B43414C02EB00046D61696E
TokenStakesoulkinggas044B43414C042087B200046D61696E
CrownRewardssoulkinggas044B43414C042087B200046D61696E
TokenSendsoulkinggas044B43414C04C00DB400046D61696E
TokenReceiveblockgas044B43414C04C00DB400046D61696E