- Phantasma Explorer -

Transaction Information
DescriptionARs71j91Mq8yX8YzLajaRqZYNcpmSbQJo6 sent 6576.4643 SOUL
P2K79EQrgjeBXKTA1WCUJ29ubUxBxLKoKpx3crCexpxpn3x claimed 6576.4643 SOUL
Settled neo transaction 2CFDBB9D80E085FD2F8B76AA906347B98378639D84FBDCE8484C6B5FD04E7B66
Feesgenesis paid 0.00112 KCAL in fees.
block received 0.00112 KCAL in fees.
genesis paid 0.00112 KCAL to crown rewards.
genesis burned 0.00223 KCAL.
Date2/16/21 9:45:09 PM UTC
Transaction HashC09FCCD84120BAEB57F05992B4AE45E0B998C69FC5B8981FED4B1D00E4EA99FA
PayloadSPK1.3-beta1
Result-
Expiration2/16/21 9:50:09 PM UTC
Nexusmainnet
Chainmain
Block Hash6F807D16898D169017EA2410A95BFC0A2795548370E4E7016B31D6F2D042FB5D
Transaction Script

Raw

0D0003030F270003000D000304A086010003000D000223220000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003000D000223220100AC42F8B9E617BE1524893A76A1B0CCF937782023BA35301948A8F94CEBC67A1F03000D000408416C6C6F7747617303000D0004036761732D00012E010D00022120667B4ED05F6B4C48E8DCFB849D637883B9476390AA768B2FFD85E0809DBBFD2C03000D0004036E656F03000D0004036E656F03000D000223220100AC42F8B9E617BE1524893A76A1B0CCF937782023BA35301948A8F94CEBC67A1F03000D000411536574746C655472616E73616374696F6E03000D000407696E7465726F702D00012E010D000223220100AC42F8B9E617BE1524893A76A1B0CCF937782023BA35301948A8F94CEBC67A1F03000D0004085370656E6447617303000D0004036761732D00012E010B

Disassembly

000: LOAD r0, 9999
007: PUSH r0
009: LOAD r0, 100000
017: PUSH r0
019: LOAD r0, 2200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
058: PUSH r0
060: LOAD r0, 220100AC42F8B9E617BE1524893A76A1B0CCF937782023BA35301948A8F94CEBC67A1F
099: PUSH r0
101: LOAD r0, "AllowGas"
113: PUSH r0
115: LOAD r0, "gas"
122: CTX r0, r1
125: SWITCH r1
127: LOAD r0, 20667B4ED05F6B4C48E8DCFB849D637883B9476390AA768B2FFD85E0809DBBFD2C
164: PUSH r0
166: LOAD r0, "neo"
173: PUSH r0
175: LOAD r0, "neo"
182: PUSH r0
184: LOAD r0, 220100AC42F8B9E617BE1524893A76A1B0CCF937782023BA35301948A8F94CEBC67A1F
223: PUSH r0
225: LOAD r0, "SettleTransaction"
246: PUSH r0
248: LOAD r0, "interop"
259: CTX r0, r1
262: SWITCH r1
264: LOAD r0, 220100AC42F8B9E617BE1524893A76A1B0CCF937782023BA35301948A8F94CEBC67A1F
303: PUSH r0
305: LOAD r0, "SpendGas"
317: PUSH r0
319: LOAD r0, "gas"
326: CTX r0, r1
329: SWITCH r1
331: RET
Transaction Events
KindAddressContractContent
TokenStakegenesisgas044B43414C056043993B00046D61696E
GasEscrowgenesisgas2202000D6E4079E36703EBD37C00722F5891D28B0E2811DC114B129215123ADCCE360504A0860100030F2700
TokenSendARs71j91Mq8yX8YzLajaRqZYNcpmSbQJo6interop04534F554C063027C81E9900036E656F
TokenClaimP2K79EQrgjeBXKTA1WCUJ29ubUxBxLKoKpx3crCexpxpn3xinterop04534F554C063027C81E9900046D61696E
ChainSwapgenesisinterop20667B4ED05F6B4C48E8DCFB849D637883B9476390AA768B2FFD85E0809DBBFD2C036E656F036E656F
GasPaymentgenesisgas2202000D6E4079E36703EBD37C00722F5891D28B0E2811DC114B129215123ADCCE360504A086010003BF0100
TokenClaimgenesisgas044B43414C050032EF3800046D61696E
TokenBurngasgas044B43414C056045540100046D61696E
CrownRewardsgenesisgas044B43414C0400E6AA00046D61696E
TokenClaimblockgas044B43414C0400E6AA00046D61696E