- Phantasma Explorer -

Transaction Information
Descriptionleekai23 sent 5 MKNI to mathias
Feesleekai23 paid 0 KCAL in fees.
leekai23 paid 0.00095 KCAL to crown rewards.
leekai23 burned 0 KCAL.
Date10/10/2019 4:00:27 PM UTC
Transaction HashB01FBE85FE7A15BDECE8BAFB7700FA4F0EE641F8C0E34B8BBEC1E0F60949BD20
Payload-
Result-
Expiration10/10/2019 4:20:25 PM UTC
Nexusmainnet
Chainmain
Block HashA1A46E8CB1A1404121D97BD29B729E26A2F57280D772CC49C85B961770EA7D24
Transaction Script

Raw

0D00030320030003000D000304A086010003000D000223220000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003000D0002232201008593939D606B408C9174DADE9A2A211372252267F0D98DD13261427780B75ECB03000D000408416C6C6F7747617303000D0004036761732D00012E010D000302050003000D0004044D4B4E4903000D000223220100B80B0818A7CA517D6A6FFD14225791D60FC170BEACF41B74EAF6A8E5C2A9F60603000D0002232201008593939D606B408C9174DADE9A2A211372252267F0D98DD13261427780B75ECB03000D00041652756E74696D652E5472616E73666572546F6B656E7307000D0002232201008593939D606B408C9174DADE9A2A211372252267F0D98DD13261427780B75ECB03000D0004085370656E6447617303000D0004036761732D00012E010B

Disassembly

000: LOAD r0, 800
007: PUSH r0
009: LOAD r0, 100000
017: PUSH r0
019: LOAD r0, 2200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
058: PUSH r0
060: LOAD r0, 2201008593939D606B408C9174DADE9A2A211372252267F0D98DD13261427780B75ECB
099: PUSH r0
101: LOAD r0, "AllowGas"
113: PUSH r0
115: LOAD r0, "gas"
122: CTX r0, r1
125: SWITCH r1
127: LOAD r0, 5
133: PUSH r0
135: LOAD r0, "MKNI"
143: PUSH r0
145: LOAD r0, 220100B80B0818A7CA517D6A6FFD14225791D60FC170BEACF41B74EAF6A8E5C2A9F606
184: PUSH r0
186: LOAD r0, 2201008593939D606B408C9174DADE9A2A211372252267F0D98DD13261427780B75ECB
225: PUSH r0
227: LOAD r0, "Runtime.TransferTokens"
253: EXTCALL r0
255: LOAD r0, 2201008593939D606B408C9174DADE9A2A211372252267F0D98DD13261427780B75ECB
294: PUSH r0
296: LOAD r0, "SpendGas"
308: PUSH r0
310: LOAD r0, "gas"
317: CTX r0, r1
320: SWITCH r1
322: RET
Transaction Events
KindAddressContractContent
TokenStakeleekai23gas044B43414C0500B4C40400046D61696E
GasEscrowleekai23gas2202000D6E4079E36703EBD37C00722F5891D28B0E2811DC114B129215123ADCCE360504A086010003200300
TokenSendleekai23entry044D4B4E49020500046D61696E
TokenReceivemathiasentry044D4B4E49020500046D61696E
GasPaymentleekai23gas2202000D6E4079E36703EBD37C00722F5891D28B0E2811DC114B129215123ADCCE360504A0860100037D0100
TokenClaimleekai23gas044B43414C0500B4C40400046D61696E
TokenBurnleekai23gas044B43414C02BE00046D61696E
TokenStakeleekai23gas044B43414C0460F59000046D61696E
CrownRewardsleekai23gas044B43414C0460F59000046D61696E
TokenSendleekai23gas044B43414C04007C9200046D61696E
TokenReceiveblockgas044B43414C04007C9200046D61696E