- Phantasma Explorer -

Transaction Information
DescriptionX8VebtUf4BFMWMKyQrwdpC162PH5ar7eaX63Rnc1vkF9HGT sent 172.3 SOUL
P2KtNjQ4FZm158E7QNkEfNYZQ41fvsDmuVgYRBFXAoZfT5J claimed 172.3 SOUL
Settled bsc transaction C678A533105D9D673B7D514B43AB286B4C517F97F80AECFC722AE2435F766A43
P2KtNjQ4FZm158E7QNkEfNYZQ41fvsDmuVgYRBFXAoZfT5J deposited 0.001358 SOUL into swap contract
P2KtNjQ4FZm158E7QNkEfNYZQ41fvsDmuVgYRBFXAoZfT5J claimed 0.00679 KCAL
P2KtNjQ4FZm158E7QNkEfNYZQ41fvsDmuVgYRBFXAoZfT5J sent 172.298642 SOUL to rambo
FeesP2KtNjQ4FZm158E7QNkEfNYZQ41fvsDmuVgYRBFXAoZfT5J paid 0.0017 KCAL in fees.
block received 0.0017 KCAL in fees.
P2KtNjQ4FZm158E7QNkEfNYZQ41fvsDmuVgYRBFXAoZfT5J paid 0.0017 KCAL to crown rewards.
P2KtNjQ4FZm158E7QNkEfNYZQ41fvsDmuVgYRBFXAoZfT5J burned 0.00339 KCAL.
Date11/19/2021 1:42:43 PM UTC
Transaction HashA20CC761EA6FE3E91DD8D30BC75711CD6B01EE4C823CE0A7B9BBBE3F06F9564D
PayloadECT-1.3.4
Result-
Expiration11/19/2021 1:47:28 PM UTC
Nexusmainnet
Chainmain
Block Hash2119BAF2E2D5C1C3E9E0B4F772D00B0E1082EC0396F14555906C7FDCE6312BBE
Transaction Script

Raw

0D00022120436A765F43E22A72FCEC0AF8977F514C6B28AB434B517D3B679D5D1033A578C603000D00040362736303000D00040362736303000D00042F50324B744E6A5134465A6D3135384537514E6B45664E595A513431667673446D7556675952424658416F5A6654354A03000D000411536574746C655472616E73616374696F6E03000D000407696E7465726F702D00012E010D00040A3130303030303030303003000D000404534F554C03000D00042F50324B744E6A5134465A6D3135384537514E6B45664E595A513431667673446D7556675952424658416F5A6654354A03000D0004075377617046656503000D000404737761702D00012E010D0004043231303003000D00040631303030303003000D000423533131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313103000D00042F50324B744E6A5134465A6D3135384537514E6B45664E595A513431667673446D7556675952424658416F5A6654354A03000D000408416C6C6F7747617303000D0004036761732D00012E010D000404534F554C03000D00042F50324B445A6E617738506F557234363472744E5462394E68524B70634B54683571374A346378707677727633354A5403000D00042F50324B744E6A5134465A6D3135384537514E6B45664E595A513431667673446D7556675952424658416F5A6654354A03000D00041752756E74696D652E5472616E7366657242616C616E636507000D00042F50324B744E6A5134465A6D3135384537514E6B45664E595A513431667673446D7556675952424658416F5A6654354A03000D0004085370656E6447617303000D0004036761732D00012E010B

Disassembly

000: LOAD r0, 20436A765F43E22A72FCEC0AF8977F514C6B28AB434B517D3B679D5D1033A578C6
037: PUSH r0
039: LOAD r0, "bsc"
046: PUSH r0
048: LOAD r0, "bsc"
055: PUSH r0
057: LOAD r0, "P2KtNjQ4FZm158E7QNkEfNYZQ41fvsDmuVgYRBFXAoZfT5J"
108: PUSH r0
110: LOAD r0, "SettleTransaction"
131: PUSH r0
133: LOAD r0, "interop"
144: CTX r0, r1
147: SWITCH r1
149: LOAD r0, "1000000000"
163: PUSH r0
165: LOAD r0, "SOUL"
173: PUSH r0
175: LOAD r0, "P2KtNjQ4FZm158E7QNkEfNYZQ41fvsDmuVgYRBFXAoZfT5J"
226: PUSH r0
228: LOAD r0, "SwapFee"
239: PUSH r0
241: LOAD r0, "swap"
249: CTX r0, r1
252: SWITCH r1
254: LOAD r0, "2100"
262: PUSH r0
264: LOAD r0, "100000"
274: PUSH r0
276: LOAD r0, "S1111111111111111111111111111111111"
315: PUSH r0
317: LOAD r0, "P2KtNjQ4FZm158E7QNkEfNYZQ41fvsDmuVgYRBFXAoZfT5J"
368: PUSH r0
370: LOAD r0, "AllowGas"
382: PUSH r0
384: LOAD r0, "gas"
391: CTX r0, r1
394: SWITCH r1
396: LOAD r0, "SOUL"
404: PUSH r0
406: LOAD r0, "P2KDZnaw8PoUr464rtNTb9NhRKpcKTh5q7J4cxpvwrv35JT"
457: PUSH r0
459: LOAD r0, "P2KtNjQ4FZm158E7QNkEfNYZQ41fvsDmuVgYRBFXAoZfT5J"
510: PUSH r0
512: LOAD r0, "Runtime.TransferBalance"
539: EXTCALL r0
541: LOAD r0, "P2KtNjQ4FZm158E7QNkEfNYZQ41fvsDmuVgYRBFXAoZfT5J"
592: PUSH r0
594: LOAD r0, "SpendGas"
606: PUSH r0
608: LOAD r0, "gas"
615: CTX r0, r1
618: SWITCH r1
620: RET
Transaction Events
KindAddressContractContent
TokenSendX8VebtUf4BFMWMKyQrwdpC162PH5ar7eaX63Rnc1vkF9HGTinterop04534F554C0680EFFC02040003627363
TokenClaimP2KtNjQ4FZm158E7QNkEfNYZQ41fvsDmuVgYRBFXAoZfT5Jinterop04534F554C0680EFFC020400046D61696E
ChainSwapP2KtNjQ4FZm158E7QNkEfNYZQ41fvsDmuVgYRBFXAoZfT5Jinterop20436A765F43E22A72FCEC0AF8977F514C6B28AB434B517D3B679D5D1033A578C60362736303627363
TokenStakeP2KtNjQ4FZm158E7QNkEfNYZQ41fvsDmuVgYRBFXAoZfT5Jswap04534F554C0478120200046D61696E
TokenClaimP2KtNjQ4FZm158E7QNkEfNYZQ41fvsDmuVgYRBFXAoZfT5Jswap044B43414C0560120C0400046D61696E
TokenStakeP2KtNjQ4FZm158E7QNkEfNYZQ41fvsDmuVgYRBFXAoZfT5Jgas044B43414C058058840C00046D61696E
GasEscrowP2KtNjQ4FZm158E7QNkEfNYZQ41fvsDmuVgYRBFXAoZfT5Jgas2202000D6E4079E36703EBD37C00722F5891D28B0E2811DC114B129215123ADCCE360504A086010003340800
TokenSendP2KtNjQ4FZm158E7QNkEfNYZQ41fvsDmuVgYRBFXAoZfT5Jentry04534F554C0608DDFA020400046D61696E
TokenReceiveramboentry04534F554C0608DDFA020400046D61696E
GasPaymentP2KtNjQ4FZm158E7QNkEfNYZQ41fvsDmuVgYRBFXAoZfT5Jgas2202000D6E4079E36703EBD37C00722F5891D28B0E2811DC114B129215123ADCCE360504A086010003A70200
TokenClaimP2KtNjQ4FZm158E7QNkEfNYZQ41fvsDmuVgYRBFXAoZfT5Jgas044B43414C052046780800046D61696E
TokenBurngasgas044B43414C05E045050200046D61696E
CrownRewardsP2KtNjQ4FZm158E7QNkEfNYZQ41fvsDmuVgYRBFXAoZfT5Jgas044B43414C054066030100046D61696E
TokenClaimblockgas044B43414C054066030100046D61696E