- Phantasma Explorer -

Transaction Information
Descriptionpseudosoul deposited 0.00088195 SOUL into swap contract
pseudosoul claimed 0.0044099767 KCAL
Feespseudosoul paid 0.00111 KCAL in fees.
block received 0.00111 KCAL in fees.
pseudosoul paid 0.0011 KCAL to crown rewards.
pseudosoul burned 0.0022 KCAL.
Date10/31/2021 7:50:32 PM UTC
Transaction Hash951FA6ADC7D204905E299F32404579E1FAB0A1D646F35AE096E4D2FB6F7B70FE
PayloadECT-1.3.3
Result-
Expiration10/31/2021 7:55:12 PM UTC
Nexusmainnet
Chainmain
Block HashEDAE3B59484CD9D0586973F758DA6BD106160E10D837D7961114791B01B71894
Transaction Script

Raw

0D00040A3230303030303030303003000D000404534F554C03000D00042F50324B4A4C3856347A5444685476347A767A674135586777626B7A6E725158314B356D5848527A345435566241324203000D0004075377617046656503000D000404737761702D00012E010D0004043231303003000D00040631303030303003000D000423533131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313103000D00042F50324B4A4C3856347A5444685476347A767A674135586777626B7A6E725158314B356D5848527A345435566241324203000D000408416C6C6F7747617303000D0004036761732D00012E010D00042F50324B4A4C3856347A5444685476347A767A674135586777626B7A6E725158314B356D5848527A345435566241324203000D0004085370656E6447617303000D0004036761732D00012E010B

Disassembly

000: LOAD r0, "2000000000"
014: PUSH r0
016: LOAD r0, "SOUL"
024: PUSH r0
026: LOAD r0, "P2KJL8V4zTDhTv4zvzgA5XgwbkznrQX1K5mXHRz4T5VbA2B"
077: PUSH r0
079: LOAD r0, "SwapFee"
090: PUSH r0
092: LOAD r0, "swap"
100: CTX r0, r1
103: SWITCH r1
105: LOAD r0, "2100"
113: PUSH r0
115: LOAD r0, "100000"
125: PUSH r0
127: LOAD r0, "S1111111111111111111111111111111111"
166: PUSH r0
168: LOAD r0, "P2KJL8V4zTDhTv4zvzgA5XgwbkznrQX1K5mXHRz4T5VbA2B"
219: PUSH r0
221: LOAD r0, "AllowGas"
233: PUSH r0
235: LOAD r0, "gas"
242: CTX r0, r1
245: SWITCH r1
247: LOAD r0, "P2KJL8V4zTDhTv4zvzgA5XgwbkznrQX1K5mXHRz4T5VbA2B"
298: PUSH r0
300: LOAD r0, "SpendGas"
312: PUSH r0
314: LOAD r0, "gas"
321: CTX r0, r1
324: SWITCH r1
326: RET
Transaction Events
KindAddressContractContent
TokenStakepseudosoulswap04534F554C0483580100046D61696E
TokenClaimpseudosoulswap044B43414C05B7E8A00200046D61696E
TokenStakepseudosoulgas044B43414C058058840C00046D61696E
GasEscrowpseudosoulgas2202000D6E4079E36703EBD37C00722F5891D28B0E2811DC114B129215123ADCCE360504A086010003340800
GasPaymentpseudosoulgas2202000D6E4079E36703EBD37C00722F5891D28B0E2811DC114B129215123ADCCE360504A086010003B90100
TokenClaimpseudosoulgas044B43414C05E06EE30900046D61696E
TokenBurngasgas044B43414C0580B14F0100046D61696E
CrownRewardspseudosoulgas044B43414C04C0D8A700046D61696E
TokenClaimblockgas044B43414C04605FA900046D61696E