- Phantasma Explorer -

Transaction Information
Descriptionpseudosoul registered name: pseudosoul
Feespseudosoul paid 0.00109 KCAL in fees.
block received 0.00109 KCAL in fees.
pseudosoul paid 0.00109 KCAL to crown rewards.
pseudosoul burned 0.00217 KCAL.
Date11/3/2021 10:47:18 PM UTC
Transaction Hash91ECFF97D849D4034C066B87BBB9C04D2BCACC23024F9A3310EB609879A18555
PayloadECT-1.3.3
Result-
Expiration11/3/2021 10:52:16 PM UTC
Nexusmainnet
Chainmain
Block Hash05B2A83BCDDF0126C9632C2AB896D4ADEDD50B5D73698163409FFC117726F428
Transaction Script

Raw

0D0004043231303003000D00040631303030303003000D000423533131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313103000D00042F50324B4A4C3856347A5444685476347A767A674135586777626B7A6E725158314B356D5848527A345435566241324203000D000408416C6C6F7747617303000D0004036761732D00012E010D00040A70736575646F736F756C03000D00042F50324B4A4C3856347A5444685476347A767A674135586777626B7A6E725158314B356D5848527A345435566241324203000D00040C52656769737465724E616D6503000D0004076163636F756E742D00012E010D00042F50324B4A4C3856347A5444685476347A767A674135586777626B7A6E725158314B356D5848527A345435566241324203000D0004085370656E6447617303000D0004036761732D00012E010B

Disassembly

000: LOAD r0, "2100"
008: PUSH r0
010: LOAD r0, "100000"
020: PUSH r0
022: LOAD r0, "S1111111111111111111111111111111111"
061: PUSH r0
063: LOAD r0, "P2KJL8V4zTDhTv4zvzgA5XgwbkznrQX1K5mXHRz4T5VbA2B"
114: PUSH r0
116: LOAD r0, "AllowGas"
128: PUSH r0
130: LOAD r0, "gas"
137: CTX r0, r1
140: SWITCH r1
142: LOAD r0, "pseudosoul"
156: PUSH r0
158: LOAD r0, "P2KJL8V4zTDhTv4zvzgA5XgwbkznrQX1K5mXHRz4T5VbA2B"
209: PUSH r0
211: LOAD r0, "RegisterName"
227: PUSH r0
229: LOAD r0, "account"
240: CTX r0, r1
243: SWITCH r1
245: LOAD r0, "P2KJL8V4zTDhTv4zvzgA5XgwbkznrQX1K5mXHRz4T5VbA2B"
296: PUSH r0
298: LOAD r0, "SpendGas"
310: PUSH r0
312: LOAD r0, "gas"
319: CTX r0, r1
322: SWITCH r1
324: RET
Transaction Events
KindAddressContractContent
TokenStakepseudosoulgas044B43414C058058840C00046D61696E
GasEscrowpseudosoulgas2202000D6E4079E36703EBD37C00722F5891D28B0E2811DC114B129215123ADCCE360504A086010003340800
AddressRegisterpseudosoulaccount0A70736575646F736F756C
GasPaymentpseudosoulgas2202000D6E4079E36703EBD37C00722F5891D28B0E2811DC114B129215123ADCCE360504A086010003B30100
TokenClaimpseudosoulgas044B43414C05A096EC0900046D61696E
TokenBurngasgas044B43414C05A01D4B0100046D61696E
CrownRewardspseudosoulgas044B43414C042052A600046D61696E
TokenClaimblockgas044B43414C042052A600046D61696E