- Phantasma Explorer -

Transaction Information
DescriptionAQcEkx9XCfon7C6ohU8LT7S2FvYAw2WMEc sent 25000 SOUL
P2K6T8H6JA2JLJWPeZhiKpqaKEqtFP59oh8Bc9BpPN8tCf8 claimed 25000 SOUL
Settled neo transaction D43AE455D394CAB7866A8886C5CC0114C8E83688C37A70260EC1F120B4D32428
Feesgenesis paid 0.00112 KCAL in fees.
block received 0.00112 KCAL in fees.
genesis paid 0.00112 KCAL to crown rewards.
genesis burned 0.0000000223 KCAL.
Date12/2/2020 11:59:15 PM UTC
Transaction Hash857392924C4E1F9EA56072FA3EC954D6F7B9340FEC93A6524B5E1824485E324D
PayloadSPK1.2-beta1
Result-
Expiration12/3/2020 12:04:15 AM UTC
Nexusmainnet
Chainmain
Block HashFDE78705E08465AD5D6B311A23C0CBD3F3AE576FE04D8D4412B76AFF7A6509E2
Transaction Script

Raw

0D0003030F270003000D000304A086010003000D000223220000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003000D000223220100AC42F8B9E617BE1524893A76A1B0CCF937782023BA35301948A8F94CEBC67A1F03000D000408416C6C6F7747617303000D0004036761732D00012E010D000221202824D3B420F1C10E26707AC38836E8C81401CCC586886A86B7CA94D355E43AD403000D0004036E656F03000D0004036E656F03000D000223220100AC42F8B9E617BE1524893A76A1B0CCF937782023BA35301948A8F94CEBC67A1F03000D000411536574746C655472616E73616374696F6E03000D000407696E7465726F702D00012E010D000223220100AC42F8B9E617BE1524893A76A1B0CCF937782023BA35301948A8F94CEBC67A1F03000D0004085370656E6447617303000D0004036761732D00012E010B

Disassembly

000: LOAD r0, 9999
007: PUSH r0
009: LOAD r0, 100000
017: PUSH r0
019: LOAD r0, 2200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
058: PUSH r0
060: LOAD r0, 220100AC42F8B9E617BE1524893A76A1B0CCF937782023BA35301948A8F94CEBC67A1F
099: PUSH r0
101: LOAD r0, "AllowGas"
113: PUSH r0
115: LOAD r0, "gas"
122: CTX r0, r1
125: SWITCH r1
127: LOAD r0, 202824D3B420F1C10E26707AC38836E8C81401CCC586886A86B7CA94D355E43AD4
164: PUSH r0
166: LOAD r0, "neo"
173: PUSH r0
175: LOAD r0, "neo"
182: PUSH r0
184: LOAD r0, 220100AC42F8B9E617BE1524893A76A1B0CCF937782023BA35301948A8F94CEBC67A1F
223: PUSH r0
225: LOAD r0, "SettleTransaction"
246: PUSH r0
248: LOAD r0, "interop"
259: CTX r0, r1
262: SWITCH r1
264: LOAD r0, 220100AC42F8B9E617BE1524893A76A1B0CCF937782023BA35301948A8F94CEBC67A1F
303: PUSH r0
305: LOAD r0, "SpendGas"
317: PUSH r0
319: LOAD r0, "gas"
326: CTX r0, r1
329: SWITCH r1
331: RET
Transaction Events
KindAddressContractContent
TokenStakegenesisgas044B43414C056043993B00046D61696E
GasEscrowgenesisgas2202000D6E4079E36703EBD37C00722F5891D28B0E2811DC114B129215123ADCCE360504A0860100030F2700
TokenSendAQcEkx9XCfon7C6ohU8LT7S2FvYAw2WMEcinterop04534F554C0700A89C13460200036E656F
TokenClaimP2K6T8H6JA2JLJWPeZhiKpqaKEqtFP59oh8Bc9BpPN8tCf8interop04534F554C0700A89C13460200046D61696E
ChainSwapgenesisinterop202824D3B420F1C10E26707AC38836E8C81401CCC586886A86B7CA94D355E43AD4036E656F036E656F
GasPaymentgenesisgas2202000D6E4079E36703EBD37C00722F5891D28B0E2811DC114B129215123ADCCE360504A086010003BF0100
TokenClaimgenesisgas044B43414C050032EF3800046D61696E
TokenBurngasgas044B43414C02DF00046D61696E
CrownRewardsgenesisgas044B43414C0400E6AA00046D61696E
TokenClaimblockgas044B43414C0400E6AA00046D61696E