- Phantasma Explorer -

Transaction Information
Descriptionspotlight sent 49.4 KCAL to slugtaxi
Feesspotlight paid 0 KCAL in fees.
spotlight paid 0.00095 KCAL to crown rewards.
spotlight burned 0 KCAL.
Date8/27/2020 10:48:50 AM UTC
Transaction Hash67A46135ADF55030FD08C9B517A2281DB3274CEA7467E62F8BDE21982C4B1453
PayloadPHT-0-9-8
Result-
Expiration8/27/2020 11:18:42 AM UTC
Nexusmainnet
Chainmain
Block Hash46E022F4E393DC1AF977DF54C2886D46D9B72C0079DB80EC2FADCD26DDBBFB7C
Transaction Script

Raw

0D00030320030003000D000304A086010003000D000223220000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003000D000223220100A37A039465ACC35D9FC71D1B098BB33357070B84477B68E19579245829619E4F03000D000408416C6C6F7747617303000D0004036761732D00012E010D00030600CCB104730003000D0004044B43414C03000D000408736C75677461786903000D000223220100A37A039465ACC35D9FC71D1B098BB33357070B84477B68E19579245829619E4F03000D00041652756E74696D652E5472616E73666572546F6B656E7307000D000223220100A37A039465ACC35D9FC71D1B098BB33357070B84477B68E19579245829619E4F03000D0004085370656E6447617303000D0004036761732D00012E010B

Disassembly

000: LOAD r0, 800
007: PUSH r0
009: LOAD r0, 100000
017: PUSH r0
019: LOAD r0, 2200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
058: PUSH r0
060: LOAD r0, 220100A37A039465ACC35D9FC71D1B098BB33357070B84477B68E19579245829619E4F
099: PUSH r0
101: LOAD r0, "AllowGas"
113: PUSH r0
115: LOAD r0, "gas"
122: CTX r0, r1
125: SWITCH r1
127: LOAD r0, 494000000000
137: PUSH r0
139: LOAD r0, "KCAL"
147: PUSH r0
149: LOAD r0, "slugtaxi"
161: PUSH r0
163: LOAD r0, 220100A37A039465ACC35D9FC71D1B098BB33357070B84477B68E19579245829619E4F
202: PUSH r0
204: LOAD r0, "Runtime.TransferTokens"
230: EXTCALL r0
232: LOAD r0, 220100A37A039465ACC35D9FC71D1B098BB33357070B84477B68E19579245829619E4F
271: PUSH r0
273: LOAD r0, "SpendGas"
285: PUSH r0
287: LOAD r0, "gas"
294: CTX r0, r1
297: SWITCH r1
299: RET
Transaction Events
KindAddressContractContent
TokenStakespotlightgas044B43414C0500B4C40400046D61696E
GasEscrowspotlightgas2202000D6E4079E36703EBD37C00722F5891D28B0E2811DC114B129215123ADCCE360504A086010003200300
TokenSendspotlightentry044B43414C0600CCB1047300046D61696E
TokenReceiveslugtaxientry044B43414C0600CCB1047300046D61696E
GasPaymentspotlightgas2202000D6E4079E36703EBD37C00722F5891D28B0E2811DC114B129215123ADCCE360504A0860100037D0100
TokenClaimspotlightgas044B43414C0500B4C40400046D61696E
TokenBurnspotlightgas044B43414C02BE00046D61696E
TokenStakespotlightgas044B43414C0460F59000046D61696E
CrownRewardsspotlightgas044B43414C0460F59000046D61696E
TokenSendspotlightgas044B43414C04007C9200046D61696E
TokenReceiveblockgas044B43414C04007C9200046D61696E