- Phantasma Explorer -

Transaction Information
Descriptionchutzxcraft registered name: chutzxcraft
Feeschutzxcraft paid 0.00109 KCAL in fees.
block received 0.00109 KCAL in fees.
chutzxcraft paid 0.00109 KCAL to crown rewards.
chutzxcraft burned 0.00217 KCAL.
Date3/10/2021 9:18:56 AM UTC
Transaction Hash5DC354E1F2F8D7F1B264C1069B0491042006B7BE420B76A239990A2162B27F8C
PayloadPGT2.0.2
Result-
Expiration3/10/2021 9:38:55 AM UTC
Nexusmainnet
Chainmain
Block HashE8D267F5EDAC1BE0524B87F8350000C781E47D884F8A747B9DFC39EC3927E880
Transaction Script

Raw

0D00030320030003000D000304A086010003000D000223220000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003000D0002232201000EFF9177C0E50F3998984BB1209EE5A47BFFEDB3C3588DA3D5CB908B1ED885A003000D000408416C6C6F7747617303000D0004036761732D00012E010D00040B636875747A78637261667403000D0002232201000EFF9177C0E50F3998984BB1209EE5A47BFFEDB3C3588DA3D5CB908B1ED885A003000D00040C52656769737465724E616D6503000D0004076163636F756E742D00012E010D0002232201000EFF9177C0E50F3998984BB1209EE5A47BFFEDB3C3588DA3D5CB908B1ED885A003000D0004085370656E6447617303000D0004036761732D00012E010B

Disassembly

000: LOAD r0, 800
007: PUSH r0
009: LOAD r0, 100000
017: PUSH r0
019: LOAD r0, 2200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
058: PUSH r0
060: LOAD r0, 2201000EFF9177C0E50F3998984BB1209EE5A47BFFEDB3C3588DA3D5CB908B1ED885A0
099: PUSH r0
101: LOAD r0, "AllowGas"
113: PUSH r0
115: LOAD r0, "gas"
122: CTX r0, r1
125: SWITCH r1
127: LOAD r0, "chutzxcraft"
142: PUSH r0
144: LOAD r0, 2201000EFF9177C0E50F3998984BB1209EE5A47BFFEDB3C3588DA3D5CB908B1ED885A0
183: PUSH r0
185: LOAD r0, "RegisterName"
201: PUSH r0
203: LOAD r0, "account"
214: CTX r0, r1
217: SWITCH r1
219: LOAD r0, 2201000EFF9177C0E50F3998984BB1209EE5A47BFFEDB3C3588DA3D5CB908B1ED885A0
258: PUSH r0
260: LOAD r0, "SpendGas"
272: PUSH r0
274: LOAD r0, "gas"
281: CTX r0, r1
284: SWITCH r1
286: RET
Transaction Events
KindAddressContractContent
TokenStakechutzxcraftgas044B43414C0500B4C40400046D61696E
GasEscrowchutzxcraftgas2202000D6E4079E36703EBD37C00722F5891D28B0E2811DC114B129215123ADCCE360504A086010003200300
AddressRegisterchutzxcraftaccount0B636875747A786372616674
GasPaymentchutzxcraftgas2202000D6E4079E36703EBD37C00722F5891D28B0E2811DC114B129215123ADCCE360504A086010003B30100
TokenClaimchutzxcraftgas044B43414C0520F22C0200046D61696E
TokenBurngasgas044B43414C05A01D4B0100046D61696E
CrownRewardschutzxcraftgas044B43414C042052A600046D61696E
TokenClaimblockgas044B43414C042052A600046D61696E