- Phantasma Explorer -

Transaction Information
Descriptionflipflops claimed 800 KCAL
Feesflipflops paid 0 KCAL in fees.
flipflops paid 0.00109 KCAL to crown rewards.
flipflops burned 0 KCAL.
Date11/30/2019 3:41:24 AM UTC
Transaction Hash537431E275911F3ABA78C11F1E2E8B74D740F55E8C052F1C12A235F566ED42F0
PayloadPGT1.2
Result-
Expiration11/30/2019 4:01:23 AM UTC
Nexusmainnet
Chainmain
Block HashED151834A34C7BDB9FA84DCE3754DE554790BE2D3098294F223D48BBD07A9FF4
Transaction Script

Raw

0D00030320030003000D000304A086010003000D000223220000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003000D000223220100548A97C6AA19DE8CDA76B950CF38CA48AB86D28C34F580D5A6FDB54C059C983503000D000408416C6C6F7747617303000D0004036761732D00012E010D000223220100548A97C6AA19DE8CDA76B950CF38CA48AB86D28C34F580D5A6FDB54C059C983503000D000223220100548A97C6AA19DE8CDA76B950CF38CA48AB86D28C34F580D5A6FDB54C059C983503000D000405436C61696D03000D0004057374616B652D00012E010D000223220100548A97C6AA19DE8CDA76B950CF38CA48AB86D28C34F580D5A6FDB54C059C983503000D0004085370656E6447617303000D0004036761732D00012E010B

Disassembly

000: LOAD r0, 800
007: PUSH r0
009: LOAD r0, 100000
017: PUSH r0
019: LOAD r0, 2200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
058: PUSH r0
060: LOAD r0, 220100548A97C6AA19DE8CDA76B950CF38CA48AB86D28C34F580D5A6FDB54C059C9835
099: PUSH r0
101: LOAD r0, "AllowGas"
113: PUSH r0
115: LOAD r0, "gas"
122: CTX r0, r1
125: SWITCH r1
127: LOAD r0, 220100548A97C6AA19DE8CDA76B950CF38CA48AB86D28C34F580D5A6FDB54C059C9835
166: PUSH r0
168: LOAD r0, 220100548A97C6AA19DE8CDA76B950CF38CA48AB86D28C34F580D5A6FDB54C059C9835
207: PUSH r0
209: LOAD r0, "Claim"
218: PUSH r0
220: LOAD r0, "stake"
229: CTX r0, r1
232: SWITCH r1
234: LOAD r0, 220100548A97C6AA19DE8CDA76B950CF38CA48AB86D28C34F580D5A6FDB54C059C9835
273: PUSH r0
275: LOAD r0, "SpendGas"
287: PUSH r0
289: LOAD r0, "gas"
296: CTX r0, r1
299: SWITCH r1
301: RET
Transaction Events
KindAddressContractContent
TokenStakeflipflopsgas044B43414C0500B4C40400046D61696E
GasEscrowflipflopsgas2202000D6E4079E36703EBD37C00722F5891D28B0E2811DC114B129215123ADCCE360504A086010003200300
TokenMintflipflopsstake044B43414C07008028A5460700046D61696E
GasPaymentflipflopsgas2202000D6E4079E36703EBD37C00722F5891D28B0E2811DC114B129215123ADCCE360504A086010003B30100
TokenClaimflipflopsgas044B43414C0500B4C40400046D61696E
TokenBurnflipflopsgas044B43414C02D900046D61696E
TokenStakeflipflopsgas044B43414C042052A600046D61696E
CrownRewardsflipflopsgas044B43414C042052A600046D61696E
TokenSendflipflopsgas044B43414C042052A600046D61696E
TokenReceiveblockgas044B43414C042052A600046D61696E