- Phantasma Explorer -

Transaction Information
Descriptionmoneymaker01 sent 6530 KCAL to ericchang
Feesmoneymaker01 paid 0.00096 KCAL in fees.
block received 0.00096 KCAL in fees.
moneymaker01 paid 0.00095 KCAL to crown rewards.
moneymaker01 burned 0.0019 KCAL.
Date4/13/2021 1:43:00 AM UTC
Transaction Hash4B36636BDF9ABBE84F8CD7B7E7D404FE44F8420F29CA7580B4A99CA5B64EF115
PayloadPGT2.2.0
Result-
Expiration4/13/2021 2:02:59 AM UTC
Nexusmainnet
Chainmain
Block Hash5796AA43D29C9C7465934DB599E006F1E69B7CA8B0AA91B17D885529D32269A4
Transaction Script

Raw

0D00030340060003000D000304A086010003000D000223220000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003000D00022322010069556BEE144BA5CAD77DE18CD3954B36A1E128B01A887D37D4AD3F74F5FF35ED03000D000408416C6C6F7747617303000D0004036761732D00012E010D00030700C84DD7633B0003000D0004044B43414C03000D000223220100F3A3624155A39BCCC13B29B9D7AEBB9BFC2D18E7BFBA7D1809571EB435074A5603000D00022322010069556BEE144BA5CAD77DE18CD3954B36A1E128B01A887D37D4AD3F74F5FF35ED03000D00041652756E74696D652E5472616E73666572546F6B656E7307000D00022322010069556BEE144BA5CAD77DE18CD3954B36A1E128B01A887D37D4AD3F74F5FF35ED03000D0004085370656E6447617303000D0004036761732D00012E010B

Disassembly

000: LOAD r0, 1600
007: PUSH r0
009: LOAD r0, 100000
017: PUSH r0
019: LOAD r0, 2200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
058: PUSH r0
060: LOAD r0, 22010069556BEE144BA5CAD77DE18CD3954B36A1E128B01A887D37D4AD3F74F5FF35ED
099: PUSH r0
101: LOAD r0, "AllowGas"
113: PUSH r0
115: LOAD r0, "gas"
122: CTX r0, r1
125: SWITCH r1
127: LOAD r0, 65300000000000
138: PUSH r0
140: LOAD r0, "KCAL"
148: PUSH r0
150: LOAD r0, 220100F3A3624155A39BCCC13B29B9D7AEBB9BFC2D18E7BFBA7D1809571EB435074A56
189: PUSH r0
191: LOAD r0, 22010069556BEE144BA5CAD77DE18CD3954B36A1E128B01A887D37D4AD3F74F5FF35ED
230: PUSH r0
232: LOAD r0, "Runtime.TransferTokens"
258: EXTCALL r0
260: LOAD r0, 22010069556BEE144BA5CAD77DE18CD3954B36A1E128B01A887D37D4AD3F74F5FF35ED
299: PUSH r0
301: LOAD r0, "SpendGas"
313: PUSH r0
315: LOAD r0, "gas"
322: CTX r0, r1
325: SWITCH r1
327: RET
Transaction Events
KindAddressContractContent
TokenStakemoneymaker01gas044B43414C050068890900046D61696E
GasEscrowmoneymaker01gas2202000D6E4079E36703EBD37C00722F5891D28B0E2811DC114B129215123ADCCE360504A086010003400600
TokenSendmoneymaker01entry044B43414C0700C84DD7633B00046D61696E
TokenReceiveericchangentry044B43414C0700C84DD7633B00046D61696E
GasPaymentmoneymaker01gas2202000D6E4079E36703EBD37C00722F5891D28B0E2811DC114B129215123ADCCE360504A0860100037D0100
TokenClaimmoneymaker01gas044B43414C05E00B440700046D61696E
TokenBurngasgas044B43414C05C0EA210100046D61696E
CrownRewardsmoneymaker01gas044B43414C0460F59000046D61696E
TokenClaimblockgas044B43414C04007C9200046D61696E