- Phantasma Explorer -

Transaction Information
DescriptionAYawjcJE8ad4upNj72PQGzK6YBXEpEZqq9 sent 1416.68 SOUL
P2KLtSDg29AFMTvEvGEoCXQ8cBKxxpG78dT7FDY79LiBNFA claimed 1416.68 SOUL
Settled neo transaction 188C7304E064ACBD4E434CD04F5E3C63E0125182CF91D5C36B8353FEB4A5D313
Feesgenesis paid 0.00112 KCAL in fees.
block received 0.00112 KCAL in fees.
genesis paid 0.00112 KCAL to crown rewards.
genesis burned 0.00223 KCAL.
Date10/18/2021 3:31:18 PM UTC
Transaction Hash48660736F15FFB21C0A18D9C9819ACB6A7880FC0348DE33EE01A3E96C80F5630
PayloadSPK1.6.1
Result-
Expiration10/18/2021 3:36:18 PM UTC
Nexusmainnet
Chainmain
Block Hash6EFB38EDF348CE19240F80B27E828976CF592DCAD4BF44D85B5467F0CB195E11
Transaction Script

Raw

0D0003030F270003000D000304A086010003000D000223220000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003000D000223220100AC42F8B9E617BE1524893A76A1B0CCF937782023BA35301948A8F94CEBC67A1F03000D000408416C6C6F7747617303000D0004036761732D00012E010D0002212013D3A5B4FE53836BC3D591CF825112E0633C5E4FD04C434EBDAC64E004738C1803000D0004036E656F03000D0004036E656F03000D000223220100AC42F8B9E617BE1524893A76A1B0CCF937782023BA35301948A8F94CEBC67A1F03000D000411536574746C655472616E73616374696F6E03000D000407696E7465726F702D00012E010D000223220100AC42F8B9E617BE1524893A76A1B0CCF937782023BA35301948A8F94CEBC67A1F03000D0004085370656E6447617303000D0004036761732D00012E010B

Disassembly

000: LOAD r0, 9999
007: PUSH r0
009: LOAD r0, 100000
017: PUSH r0
019: LOAD r0, 2200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
058: PUSH r0
060: LOAD r0, 220100AC42F8B9E617BE1524893A76A1B0CCF937782023BA35301948A8F94CEBC67A1F
099: PUSH r0
101: LOAD r0, "AllowGas"
113: PUSH r0
115: LOAD r0, "gas"
122: CTX r0, r1
125: SWITCH r1
127: LOAD r0, 2013D3A5B4FE53836BC3D591CF825112E0633C5E4FD04C434EBDAC64E004738C18
164: PUSH r0
166: LOAD r0, "neo"
173: PUSH r0
175: LOAD r0, "neo"
182: PUSH r0
184: LOAD r0, 220100AC42F8B9E617BE1524893A76A1B0CCF937782023BA35301948A8F94CEBC67A1F
223: PUSH r0
225: LOAD r0, "SettleTransaction"
246: PUSH r0
248: LOAD r0, "interop"
259: CTX r0, r1
262: SWITCH r1
264: LOAD r0, 220100AC42F8B9E617BE1524893A76A1B0CCF937782023BA35301948A8F94CEBC67A1F
303: PUSH r0
305: LOAD r0, "SpendGas"
317: PUSH r0
319: LOAD r0, "gas"
326: CTX r0, r1
329: SWITCH r1
331: RET
Transaction Events
KindAddressContractContent
TokenStakegenesisgas044B43414C056043993B00046D61696E
GasEscrowgenesisgas2202000D6E4079E36703EBD37C00722F5891D28B0E2811DC114B129215123ADCCE360504A0860100030F2700
TokenSendAYawjcJE8ad4upNj72PQGzK6YBXEpEZqq9interop04534F554C06002112FC2000036E656F
TokenClaimP2KLtSDg29AFMTvEvGEoCXQ8cBKxxpG78dT7FDY79LiBNFAinterop04534F554C06002112FC2000046D61696E
ChainSwapgenesisinterop2013D3A5B4FE53836BC3D591CF825112E0633C5E4FD04C434EBDAC64E004738C18036E656F036E656F
GasPaymentgenesisgas2202000D6E4079E36703EBD37C00722F5891D28B0E2811DC114B129215123ADCCE360504A086010003BF0100
TokenClaimgenesisgas044B43414C050032EF3800046D61696E
TokenBurngasgas044B43414C056045540100046D61696E
CrownRewardsgenesisgas044B43414C0400E6AA00046D61696E
TokenClaimblockgas044B43414C0400E6AA00046D61696E