- Phantasma Explorer -

Transaction Information
DescriptionAb2RY9WSwRw3ieyMiA7N7roekiMnhwRQZC sent 6184.3799 SOUL
P2K9xCq5zM64EuS9nqkqNmpbAkeMVL8xQb6qtHZwkURL8XE claimed 6184.3799 SOUL
Settled neo transaction 18DEFD4D2D5EFAA5A1244C69701B65565A97A1E26A5414BA386D07149670DF4C
Feesgenesis paid 0.00112 KCAL in fees.
block received 0.00112 KCAL in fees.
genesis paid 0.00112 KCAL to crown rewards.
genesis burned 0.00223 KCAL.
Date3/21/2021 12:17:02 PM UTC
Transaction Hash4277E3304557F7D125F3FCBD14E74707DE6281127402E3D5AA8815491964957E
PayloadSPK1.3-beta1
Result-
Expiration3/21/2021 12:22:02 PM UTC
Nexusmainnet
Chainmain
Block Hash7FAFD7D45A3B675CF1A297972FB3C511B9E3533C72E797CC219E3189599B8326
Transaction Script

Raw

0D0003030F270003000D000304A086010003000D000223220000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003000D000223220100AC42F8B9E617BE1524893A76A1B0CCF937782023BA35301948A8F94CEBC67A1F03000D000408416C6C6F7747617303000D0004036761732D00012E010D000221204CDF709614076D38BA14546AE2A1975A56651B70694C24A1A5FA5E2D4DFDDE1803000D0004036E656F03000D0004036E656F03000D000223220100AC42F8B9E617BE1524893A76A1B0CCF937782023BA35301948A8F94CEBC67A1F03000D000411536574746C655472616E73616374696F6E03000D000407696E7465726F702D00012E010D000223220100AC42F8B9E617BE1524893A76A1B0CCF937782023BA35301948A8F94CEBC67A1F03000D0004085370656E6447617303000D0004036761732D00012E010B

Disassembly

000: LOAD r0, 9999
007: PUSH r0
009: LOAD r0, 100000
017: PUSH r0
019: LOAD r0, 2200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
058: PUSH r0
060: LOAD r0, 220100AC42F8B9E617BE1524893A76A1B0CCF937782023BA35301948A8F94CEBC67A1F
099: PUSH r0
101: LOAD r0, "AllowGas"
113: PUSH r0
115: LOAD r0, "gas"
122: CTX r0, r1
125: SWITCH r1
127: LOAD r0, 204CDF709614076D38BA14546AE2A1975A56651B70694C24A1A5FA5E2D4DFDDE18
164: PUSH r0
166: LOAD r0, "neo"
173: PUSH r0
175: LOAD r0, "neo"
182: PUSH r0
184: LOAD r0, 220100AC42F8B9E617BE1524893A76A1B0CCF937782023BA35301948A8F94CEBC67A1F
223: PUSH r0
225: LOAD r0, "SettleTransaction"
246: PUSH r0
248: LOAD r0, "interop"
259: CTX r0, r1
262: SWITCH r1
264: LOAD r0, 220100AC42F8B9E617BE1524893A76A1B0CCF937782023BA35301948A8F94CEBC67A1F
303: PUSH r0
305: LOAD r0, "SpendGas"
317: PUSH r0
319: LOAD r0, "gas"
326: CTX r0, r1
329: SWITCH r1
331: RET
Transaction Events
KindAddressContractContent
TokenStakegenesisgas044B43414C056043993B00046D61696E
GasEscrowgenesisgas2202000D6E4079E36703EBD37C00722F5891D28B0E2811DC114B129215123ADCCE360504A0860100030F2700
TokenSendAb2RY9WSwRw3ieyMiA7N7roekiMnhwRQZCinterop04534F554C0670D6C6FD8F00036E656F
TokenClaimP2K9xCq5zM64EuS9nqkqNmpbAkeMVL8xQb6qtHZwkURL8XEinterop04534F554C0670D6C6FD8F00046D61696E
ChainSwapgenesisinterop204CDF709614076D38BA14546AE2A1975A56651B70694C24A1A5FA5E2D4DFDDE18036E656F036E656F
GasPaymentgenesisgas2202000D6E4079E36703EBD37C00722F5891D28B0E2811DC114B129215123ADCCE360504A086010003BF0100
TokenClaimgenesisgas044B43414C050032EF3800046D61696E
TokenBurngasgas044B43414C056045540100046D61696E
CrownRewardsgenesisgas044B43414C0400E6AA00046D61696E
TokenClaimblockgas044B43414C0400E6AA00046D61696E