- Phantasma Explorer -

Transaction Information
Descriptiondomainsquatter sent 7 SOUL to P2K7EvzKmCJhkcuYwbzpqUcyVE9kJ2hrwiKFp2Cdmr1hLKE
Feesdomainsquatter paid 0 KCAL in fees.
domainsquatter paid 0.00095 KCAL to crown rewards.
domainsquatter burned 0 KCAL.
Date11/10/19 10:50:25 PM UTC
Transaction Hash3922BA01A42C4682FA5603DCB3BC3321E9221AC5F1A63025EB7167D8257E03A1
PayloadPGT1.2
Result-
Expiration11/10/19 11:10:23 PM UTC
Nexusmainnet
Chainmain
Block Hash844F6B3D2BEC7C1F59DDAB88F9C1B9F1E8F7A1E7A85B1B1A229710746F534322
Transaction Script

Raw

0D00030320030003000D000304A086010003000D000223220000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003000D000223220100E8CDB0C182624D9FA8931BFA49F9455DF6FE1FD38E33D6D26D3608CD243CF7B903000D000408416C6C6F7747617303000D0004036761732D00012E010D0003050027B9290003000D000404534F554C03000D0002232201003373B030B7E8A2358F6072D9D932AE877EA066B968D85A7CA526FD6C304455AD03000D000223220100E8CDB0C182624D9FA8931BFA49F9455DF6FE1FD38E33D6D26D3608CD243CF7B903000D00041652756E74696D652E5472616E73666572546F6B656E7307000D000223220100E8CDB0C182624D9FA8931BFA49F9455DF6FE1FD38E33D6D26D3608CD243CF7B903000D0004085370656E6447617303000D0004036761732D00012E010B

Disassembly

000: LOAD r0, 800
007: PUSH r0
009: LOAD r0, 100000
017: PUSH r0
019: LOAD r0, 2200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
058: PUSH r0
060: LOAD r0, 220100E8CDB0C182624D9FA8931BFA49F9455DF6FE1FD38E33D6D26D3608CD243CF7B9
099: PUSH r0
101: LOAD r0, "AllowGas"
113: PUSH r0
115: LOAD r0, "gas"
122: CTX r0, r1
125: SWITCH r1
127: LOAD r0, 700000000
136: PUSH r0
138: LOAD r0, "SOUL"
146: PUSH r0
148: LOAD r0, 2201003373B030B7E8A2358F6072D9D932AE877EA066B968D85A7CA526FD6C304455AD
187: PUSH r0
189: LOAD r0, 220100E8CDB0C182624D9FA8931BFA49F9455DF6FE1FD38E33D6D26D3608CD243CF7B9
228: PUSH r0
230: LOAD r0, "Runtime.TransferTokens"
256: EXTCALL r0
258: LOAD r0, 220100E8CDB0C182624D9FA8931BFA49F9455DF6FE1FD38E33D6D26D3608CD243CF7B9
297: PUSH r0
299: LOAD r0, "SpendGas"
311: PUSH r0
313: LOAD r0, "gas"
320: CTX r0, r1
323: SWITCH r1
325: RET
Transaction Events
KindAddressContractContent
TokenStakedomainsquattergas044B43414C0500B4C40400046D61696E
GasEscrowdomainsquattergas2202000D6E4079E36703EBD37C00722F5891D28B0E2811DC114B129215123ADCCE360504A086010003200300
TokenSenddomainsquatterentry04534F554C050027B92900046D61696E
TokenReceiveP2K7EvzKmCJhkcuYwbzpqUcyVE9kJ2hrwiKFp2Cdmr1hLKEentry04534F554C050027B92900046D61696E
GasPaymentdomainsquattergas2202000D6E4079E36703EBD37C00722F5891D28B0E2811DC114B129215123ADCCE360504A0860100037D0100
TokenClaimdomainsquattergas044B43414C0500B4C40400046D61696E
TokenBurndomainsquattergas044B43414C02BE00046D61696E
TokenStakedomainsquattergas044B43414C0460F59000046D61696E
CrownRewardsdomainsquattergas044B43414C0460F59000046D61696E
TokenSenddomainsquattergas044B43414C04007C9200046D61696E
TokenReceiveblockgas044B43414C04007C9200046D61696E