- Phantasma Explorer -

Transaction Information
DescriptionP2K9rrcCJqQm5W9WGAAxmBNDQyCRFqb8oojzDAbjSbkX2Hk claimed SEM - NFT #35731361766171322912342250143482388817651885971313825215445203157517479575927
Feesclaymore paid 0.00118 KCAL in fees.
block received 0.00118 KCAL in fees.
claymore paid 0.00117 KCAL to crown rewards.
claymore burned 0.00234 KCAL.
Date8/23/2021 2:29:04 PM UTC
Transaction Hash2840CBF7D1E41D41DECAC2CE7699DC920AD9AEAF2D2B503B64FD793F712D24E5
PayloadMPB1
Result-
Expiration8/23/2021 2:34:04 PM UTC
Nexusmainnet
Chainmain
Block Hash88235D5E11B63732E0E3DF6077434323E97736226794B8A860438E1951F3B270
Transaction Script

Raw

0D00030340060003000D000304A086010003000D000223220000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003000D000223220100C27BE62DD7C967A8BF41EEC5F08B218741D8A80F5E28DF852CEFBB165EE0737B03000D000408416C6C6F7747617303000D0004036761732D00012E010D000223220000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003000D0003010003000D0003010003000D00044D333537333133363137363631373133323239313233343232353031343334383233383838313736353138383539373133313338323532313534343532303331353735313734373935373539323703000D00040353454D03000D000223220100C27BE62DD7C967A8BF41EEC5F08B218741D8A80F5E28DF852CEFBB165EE0737B03000D000408426964546F6B656E03000D0004066D61726B65742D00012E010D000223220100C27BE62DD7C967A8BF41EEC5F08B218741D8A80F5E28DF852CEFBB165EE0737B03000D0004085370656E6447617303000D0004036761732D00012E010B

Disassembly

000: LOAD r0, 1600
007: PUSH r0
009: LOAD r0, 100000
017: PUSH r0
019: LOAD r0, 2200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
058: PUSH r0
060: LOAD r0, 220100C27BE62DD7C967A8BF41EEC5F08B218741D8A80F5E28DF852CEFBB165EE0737B
099: PUSH r0
101: LOAD r0, "AllowGas"
113: PUSH r0
115: LOAD r0, "gas"
122: CTX r0, r1
125: SWITCH r1
127: LOAD r0, 2200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
166: PUSH r0
168: LOAD r0, 0
173: PUSH r0
175: LOAD r0, 0
180: PUSH r0
182: LOAD r0, "35731361766171322912342250143482388817651885971313825215445203157517479575927"
263: PUSH r0
265: LOAD r0, "SEM"
272: PUSH r0
274: LOAD r0, 220100C27BE62DD7C967A8BF41EEC5F08B218741D8A80F5E28DF852CEFBB165EE0737B
313: PUSH r0
315: LOAD r0, "BidToken"
327: PUSH r0
329: LOAD r0, "market"
339: CTX r0, r1
342: SWITCH r1
344: LOAD r0, 220100C27BE62DD7C967A8BF41EEC5F08B218741D8A80F5E28DF852CEFBB165EE0737B
383: PUSH r0
385: LOAD r0, "SpendGas"
397: PUSH r0
399: LOAD r0, "gas"
406: CTX r0, r1
409: SWITCH r1
411: RET
Transaction Events
KindAddressContractContent
TokenStakeclaymoregas044B43414C050068890900046D61696E
GasEscrowclaymoregas2202000D6E4079E36703EBD37C00722F5891D28B0E2811DC114B129215123ADCCE360504A086010003400600
TokenClaimP2K9rrcCJqQm5W9WGAAxmBNDQyCRFqb8oojzDAbjSbkX2Hkmarket0353454D21770106C1ADFBA590F377A7D938583E107792E68509F7CAE80369EE5AEC3BFF4E00046D61696E
OrderCancelledP2K9rrcCJqQm5W9WGAAxmBNDQyCRFqb8oojzDAbjSbkX2Hkmarket0353454D04534F554C21770106C1ADFBA590F377A7D938583E107792E68509F7CAE80369EE5AEC3BFF4E0006002E59761100010003
GasPaymentclaymoregas2202000D6E4079E36703EBD37C00722F5891D28B0E2811DC114B129215123ADCCE360504A086010003D50100
TokenClaimclaymoregas044B43414C05E0C4BD0600046D61696E
TokenBurngasgas044B43414C05400E650100046D61696E
CrownRewardsclaymoregas044B43414C042087B200046D61696E
TokenClaimblockgas044B43414C04C00DB400046D61696E