- Phantasma Explorer -

Transaction Information
DescriptionP2KLC3Z4NDgJT2VXZqgQT8mwWFTeMwSyWSjB2v9w1NTev8P minted SNFT - NFT #97959873153695619037431313077190559906077998624658764007063583995466525050311
Feessemkhornfts paid 0.365 KCAL in fees.
block received 0.365 KCAL in fees.
semkhornfts paid 0.364 KCAL to crown rewards.
semkhornfts burned 0.729 KCAL.
Date1/2/2022 11:20:57 PM UTC
Transaction Hash22E5E471C9875AA952C8F713E1A2E2702DD26A7C96AA8D0A82E2CAA3D306B7EE
Payloadphantasma-ts
Result-
Expiration1/2/2022 11:32:36 PM UTC
Nexusmainnet
Chainmain
Block Hash71752A80608B9BED2052033E363B21E69428148E775A19D140D590CA16860007
Transaction Script

Raw

0D000405313030303003000D000408313030303030303003000D000423533131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313103000D00042F50324B42527A3955616E42354D5A7077724B4C5542736371375A6F6A5334755671515A783259514B51615053704E4103000D000408416C6C6F7747617303000D0004036761732D00012E010D00042F68747470733A2F2F73656D6B686F722E696F2F6E66742E6173703F69643D43687269732B4A65726963686F2B414D4103000D00043E68747470733A2F2F73656D6B686F722E696F2F6173736574732F696D616765732F70726F647563742F6E66742F4A45524943484F414D415F76382E504E4703000D0004013103000D0004114368726973204A65726963686F20414D4103000D0004114368726973204A65726963686F20414D4103000D0004013103000D000404534E465403000D000402323503000D00042F50324B4C43335A344E44674A543256585A71675154386D77574654654D77537957536A4232763977314E546576385003000D00042F50324B42527A3955616E42354D5A7077724B4C5542736371375A6F6A5334755671515A783259514B51615053704E4103000D0004013203000D0004013003000D0004043737333903000D0004096D696E74546F6B656E03000D000404534E46542D00012E010D00042F50324B42527A3955616E42354D5A7077724B4C5542736371375A6F6A5334755671515A783259514B51615053704E4103000D0004085370656E6447617303000D0004036761732D00012E010B

Disassembly

000: LOAD r0, "10000"
009: PUSH r0
011: LOAD r0, "10000000"
023: PUSH r0
025: LOAD r0, "S1111111111111111111111111111111111"
064: PUSH r0
066: LOAD r0, "P2KBRz9UanB5MZpwrKLUBscq7ZojS4uVqQZx2YQKQaPSpNA"
117: PUSH r0
119: LOAD r0, "AllowGas"
131: PUSH r0
133: LOAD r0, "gas"
140: CTX r0, r1
143: SWITCH r1
145: LOAD r0, "https://semkhor.io/nft.asp?id=Chris+Jericho+AMA"
196: PUSH r0
198: LOAD r0, "https://semkhor.io/assets/images/product/nft/JERICHOAMA_v8.PNG"
264: PUSH r0
266: LOAD r0, "1"
271: PUSH r0
273: LOAD r0, "Chris Jericho AMA"
294: PUSH r0
296: LOAD r0, "Chris Jericho AMA"
317: PUSH r0
319: LOAD r0, "1"
324: PUSH r0
326: LOAD r0, "SNFT"
334: PUSH r0
336: LOAD r0, "25"
342: PUSH r0
344: LOAD r0, "P2KLC3Z4NDgJT2VXZqgQT8mwWFTeMwSyWSjB2v9w1NTev8P"
395: PUSH r0
397: LOAD r0, "P2KBRz9UanB5MZpwrKLUBscq7ZojS4uVqQZx2YQKQaPSpNA"
448: PUSH r0
450: LOAD r0, "2"
455: PUSH r0
457: LOAD r0, "0"
462: PUSH r0
464: LOAD r0, "7739"
472: PUSH r0
474: LOAD r0, "mintToken"
487: PUSH r0
489: LOAD r0, "SNFT"
497: CTX r0, r1
500: SWITCH r1
502: LOAD r0, "P2KBRz9UanB5MZpwrKLUBscq7ZojS4uVqQZx2YQKQaPSpNA"
553: PUSH r0
555: LOAD r0, "SpendGas"
567: PUSH r0
569: LOAD r0, "gas"
576: CTX r0, r1
579: SWITCH r1
581: RET
Transaction Events
KindAddressContractContent
TokenStakesemkhornftsgas044B43414C0600E876481700046D61696E
GasEscrowsemkhornftsgas2202000D6E4079E36703EBD37C00722F5891D28B0E2811DC114B129215123ADCCE3605048096980003102700
TokenMintP2KLC3Z4NDgJT2VXZqgQT8mwWFTeMwSyWSjB2v9w1NTev8PSNFT04534E465421C705A670E815A16E09EE79983B2D2871966EA696053E3822DE0DF438C85293D800046D61696E
GasPaymentsemkhornftsgas2202000D6E4079E36703EBD37C00722F5891D28B0E2811DC114B129215123ADCCE3605048096980003B20500
TokenClaimsemkhornftsgas044B43414C0600C36DE31300046D61696E
TokenBurngasgas044B43414C06809284B20100046D61696E
CrownRewardssemkhornftsgas044B43414C0500FEF5D800046D61696E
TokenClaimblockgas044B43414C0580948ED900046D61696E