- Phantasma Explorer -

Transaction Information
Descriptionambaboyz sent TTRS - NFT #50350260633353873918910158183972404398725549379446410717854992075521938419251
goati_open received TTRS - NFT #50350260633353873918910158183972404398725549379446410717854992075521938419251
ambaboyz paid 0 KCAL in fees.
ambaboyz paid 0.00095 KCAL to crown rewards.
ambaboyz burned 0 KCAL.
Date4/4/20 4:40:43 AM UTC
Transaction Hash2148E3D7881F30E0CBE9EC508F547B8B80778E853BF285CD207C1D9B32F5D398
PayloadPHT-0-9-0
Result-
Expiration4/4/20 5:10:44 AM UTC
Nexusmainnet
Chainmain
Block HashB0766FAA677A799885540E02C74D28A10CD1F576C624C00DA61FBCCE249CFB7F
Transaction Script

Raw

0D00030320030003000D000304A086010003000D000223220000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003000D0002232201006C762A9732159A126056E0E402CE99F1E5143AB7B22B0EBF8FBC224252598F6503000D000408416C6C6F7747617303000D0004036761732D00012E010D00032133EE370B2E16AAB37F7BE6099540CE17528F40BBC135BE0F41A4AC4CD43C516F0003000D0004045454525303000D000223220100CAB995742EA0B650CC412430A3A14A1BF28F1462AB0031F60825C2D2494D951D03000D0002232201006C762A9732159A126056E0E402CE99F1E5143AB7B22B0EBF8FBC224252598F6503000D00041552756E74696D652E5472616E73666572546F6B656E07000D0002232201006C762A9732159A126056E0E402CE99F1E5143AB7B22B0EBF8FBC224252598F6503000D0004085370656E6447617303000D0004036761732D00012E010B

Disassembly

000: LOAD r0, 800
007: PUSH r0
009: LOAD r0, 100000
017: PUSH r0
019: LOAD r0, 2200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
058: PUSH r0
060: LOAD r0, 2201006C762A9732159A126056E0E402CE99F1E5143AB7B22B0EBF8FBC224252598F65
099: PUSH r0
101: LOAD r0, "AllowGas"
113: PUSH r0
115: LOAD r0, "gas"
122: CTX r0, r1
125: SWITCH r1
127: LOAD r0, 50350260633353873918910158183972404398725549379446410717854992075521938419251
164: PUSH r0
166: LOAD r0, "TTRS"
174: PUSH r0
176: LOAD r0, 220100CAB995742EA0B650CC412430A3A14A1BF28F1462AB0031F60825C2D2494D951D
215: PUSH r0
217: LOAD r0, 2201006C762A9732159A126056E0E402CE99F1E5143AB7B22B0EBF8FBC224252598F65
256: PUSH r0
258: LOAD r0, "Runtime.TransferToken"
283: EXTCALL r0
285: LOAD r0, 2201006C762A9732159A126056E0E402CE99F1E5143AB7B22B0EBF8FBC224252598F65
324: PUSH r0
326: LOAD r0, "SpendGas"
338: PUSH r0
340: LOAD r0, "gas"
347: CTX r0, r1
350: SWITCH r1
352: RET
Transaction Events
KindAddressContractContent
TokenStakeambaboyzgas044B43414C0500B4C40400046D61696E
GasEscrowambaboyzgas2202000D6E4079E36703EBD37C00722F5891D28B0E2811DC114B129215123ADCCE360504A086010003200300
TokenSendambaboyzentry04545452532133EE370B2E16AAB37F7BE6099540CE17528F40BBC135BE0F41A4AC4CD43C516F00046D61696E
TokenReceivegoati_openentry04545452532133EE370B2E16AAB37F7BE6099540CE17528F40BBC135BE0F41A4AC4CD43C516F00046D61696E
GasPaymentambaboyzgas2202000D6E4079E36703EBD37C00722F5891D28B0E2811DC114B129215123ADCCE360504A0860100037D0100
TokenClaimambaboyzgas044B43414C0500B4C40400046D61696E
TokenBurnambaboyzgas044B43414C02BE00046D61696E
TokenStakeambaboyzgas044B43414C0460F59000046D61696E
CrownRewardsambaboyzgas044B43414C0460F59000046D61696E
TokenSendambaboyzgas044B43414C04007C9200046D61696E
TokenReceiveblockgas044B43414C04007C9200046D61696E