- Phantasma Explorer -

Transaction Information
DescriptionP2KGQLVijb78bwRFLytQVNCVX3u5X1gkBaN6y1PEvXPdUWk sent 3 KCAL to phillip
FeesP2KGQLVijb78bwRFLytQVNCVX3u5X1gkBaN6y1PEvXPdUWk paid 0.00096 KCAL in fees.
block received 0.00096 KCAL in fees.
P2KGQLVijb78bwRFLytQVNCVX3u5X1gkBaN6y1PEvXPdUWk paid 0.00095 KCAL to crown rewards.
P2KGQLVijb78bwRFLytQVNCVX3u5X1gkBaN6y1PEvXPdUWk burned 0.0019 KCAL.
Date10/3/2021 6:13:24 PM UTC
Transaction Hash1FF87E6ACC4DF1B0D6EE276F3FB4546356DBB9E94707B3A9542ED75245547224
PayloadPGT2.4.0
Result-
Expiration10/3/2021 6:33:21 PM UTC
Nexusmainnet
Chainmain
Block HashC2F42D9CC4D8F340E6CEA40E099ED6C14C1FCD0032E3E1E68C38E1B3C8E14D21
Transaction Script

Raw

0D00030334080003000D000304A086010003000D000223220000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003000D000223220100BB95AD57A103B2DF2C0742E584228A2D23A9D75FD585FAD8A1646DE1ADF2C10903000D000408416C6C6F7747617303000D0004036761732D00012E010D00030600AC23FC060003000D0004044B43414C03000D000223220100BBF7A07FEAB831890B739EB6DDD23B1957A919BFE6F6C11A6C6AF263DEFBCD5403000D000223220100BB95AD57A103B2DF2C0742E584228A2D23A9D75FD585FAD8A1646DE1ADF2C10903000D00041652756E74696D652E5472616E73666572546F6B656E7307000D000223220100BB95AD57A103B2DF2C0742E584228A2D23A9D75FD585FAD8A1646DE1ADF2C10903000D0004085370656E6447617303000D0004036761732D00012E010B

Disassembly

000: LOAD r0, 2100
007: PUSH r0
009: LOAD r0, 100000
017: PUSH r0
019: LOAD r0, 2200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
058: PUSH r0
060: LOAD r0, 220100BB95AD57A103B2DF2C0742E584228A2D23A9D75FD585FAD8A1646DE1ADF2C109
099: PUSH r0
101: LOAD r0, "AllowGas"
113: PUSH r0
115: LOAD r0, "gas"
122: CTX r0, r1
125: SWITCH r1
127: LOAD r0, 30000000000
137: PUSH r0
139: LOAD r0, "KCAL"
147: PUSH r0
149: LOAD r0, 220100BBF7A07FEAB831890B739EB6DDD23B1957A919BFE6F6C11A6C6AF263DEFBCD54
188: PUSH r0
190: LOAD r0, 220100BB95AD57A103B2DF2C0742E584228A2D23A9D75FD585FAD8A1646DE1ADF2C109
229: PUSH r0
231: LOAD r0, "Runtime.TransferTokens"
257: EXTCALL r0
259: LOAD r0, 220100BB95AD57A103B2DF2C0742E584228A2D23A9D75FD585FAD8A1646DE1ADF2C109
298: PUSH r0
300: LOAD r0, "SpendGas"
312: PUSH r0
314: LOAD r0, "gas"
321: CTX r0, r1
324: SWITCH r1
326: RET
Transaction Events
KindAddressContractContent
TokenStakeP2KGQLVijb78bwRFLytQVNCVX3u5X1gkBaN6y1PEvXPdUWkgas044B43414C058058840C00046D61696E
GasEscrowP2KGQLVijb78bwRFLytQVNCVX3u5X1gkBaN6y1PEvXPdUWkgas2202000D6E4079E36703EBD37C00722F5891D28B0E2811DC114B129215123ADCCE360504A086010003340800
TokenSendP2KGQLVijb78bwRFLytQVNCVX3u5X1gkBaN6y1PEvXPdUWkentry044B43414C0600AC23FC0600046D61696E
TokenReceivephillipentry044B43414C0600AC23FC0600046D61696E
GasPaymentP2KGQLVijb78bwRFLytQVNCVX3u5X1gkBaN6y1PEvXPdUWkgas2202000D6E4079E36703EBD37C00722F5891D28B0E2811DC114B129215123ADCCE360504A0860100037D0100
TokenClaimP2KGQLVijb78bwRFLytQVNCVX3u5X1gkBaN6y1PEvXPdUWkgas044B43414C0560FC3E0A00046D61696E
TokenBurngasgas044B43414C05C0EA210100046D61696E
CrownRewardsP2KGQLVijb78bwRFLytQVNCVX3u5X1gkBaN6y1PEvXPdUWkgas044B43414C0460F59000046D61696E
TokenClaimblockgas044B43414C04007C9200046D61696E