- Phantasma Explorer -

Transaction Information
Descriptionmankini sent 100 KCAL to roman
Feesmankini paid 0.00096 KCAL in fees.
block received 0.00096 KCAL in fees.
mankini paid 0.00095 KCAL to crown rewards.
mankini burned 0.0019 KCAL.
Date8/30/2021 6:12:39 PM UTC
Transaction Hash1F2E2CDF2C37AE04A64569DCC779F1D3083E11F3F355DF214B7E9630BC10A36F
PayloadPGT2.5.1
Result-
Expiration8/30/2021 6:32:38 PM UTC
Nexusmainnet
Chainmain
Block Hash1D000B1CE67FD660B6DF77905DEAE5B57E98DA6F564B0AAABB7DAF9CAF15B462
Transaction Script

Raw

0D00030334080003000D000304A086010003000D000223220000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003000D00022322010059FBEFE6B6A45C33FE9E44264C1AF75DEFEE90C9812A8A7F4E62CE2A8F98A58803000D000408416C6C6F7747617303000D0004036761732D00012E010D0003060010A5D4E80003000D0004044B43414C03000D00022322010015E2F033D61F2BD35CF0138596DB4835DE6790EAA64F34E27CCF3F83555ADF0C03000D00022322010059FBEFE6B6A45C33FE9E44264C1AF75DEFEE90C9812A8A7F4E62CE2A8F98A58803000D00041652756E74696D652E5472616E73666572546F6B656E7307000D00022322010059FBEFE6B6A45C33FE9E44264C1AF75DEFEE90C9812A8A7F4E62CE2A8F98A58803000D0004085370656E6447617303000D0004036761732D00012E010B

Disassembly

000: LOAD r0, 2100
007: PUSH r0
009: LOAD r0, 100000
017: PUSH r0
019: LOAD r0, 2200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
058: PUSH r0
060: LOAD r0, 22010059FBEFE6B6A45C33FE9E44264C1AF75DEFEE90C9812A8A7F4E62CE2A8F98A588
099: PUSH r0
101: LOAD r0, "AllowGas"
113: PUSH r0
115: LOAD r0, "gas"
122: CTX r0, r1
125: SWITCH r1
127: LOAD r0, 1000000000000
137: PUSH r0
139: LOAD r0, "KCAL"
147: PUSH r0
149: LOAD r0, 22010015E2F033D61F2BD35CF0138596DB4835DE6790EAA64F34E27CCF3F83555ADF0C
188: PUSH r0
190: LOAD r0, 22010059FBEFE6B6A45C33FE9E44264C1AF75DEFEE90C9812A8A7F4E62CE2A8F98A588
229: PUSH r0
231: LOAD r0, "Runtime.TransferTokens"
257: EXTCALL r0
259: LOAD r0, 22010059FBEFE6B6A45C33FE9E44264C1AF75DEFEE90C9812A8A7F4E62CE2A8F98A588
298: PUSH r0
300: LOAD r0, "SpendGas"
312: PUSH r0
314: LOAD r0, "gas"
321: CTX r0, r1
324: SWITCH r1
326: RET
Transaction Events
KindAddressContractContent
TokenStakemankinigas044B43414C058058840C00046D61696E
GasEscrowmankinigas2202000D6E4079E36703EBD37C00722F5891D28B0E2811DC114B129215123ADCCE360504A086010003340800
TokenSendmankinientry044B43414C060010A5D4E800046D61696E
TokenReceiveromanentry044B43414C060010A5D4E800046D61696E
GasPaymentmankinigas2202000D6E4079E36703EBD37C00722F5891D28B0E2811DC114B129215123ADCCE360504A0860100037D0100
TokenClaimmankinigas044B43414C0560FC3E0A00046D61696E
TokenBurngasgas044B43414C05C0EA210100046D61696E
CrownRewardsmankinigas044B43414C0460F59000046D61696E
TokenClaimblockgas044B43414C04007C9200046D61696E