- Phantasma Explorer -

Transaction Information
Descriptiongenesis sent 1.17610267 SOUL to P2KAjuGv6tyiRVZVCJ8riP1Xfpj5jp6J3mwDTm4CsEyarsv
Feesgenesis paid 0 KCAL in fees.
genesis paid 0.00095 KCAL to crown rewards.
genesis burned 0 KCAL.
Date6/1/2020 1:22:51 PM UTC
Transaction Hash1D20BBCF90C655B058CD76F6B16116C002CD1F0EC5A2D8EF3ED6AAFCBEC78159
PayloadTXFX2.1
Result-
Expiration6/1/2020 1:24:51 PM UTC
Nexusmainnet
Chainmain
Block HashE430F2B15CBA530E85BA3BC98820EF9ED6AEC1D9E3AFD662CC161B9E39BD2C30
Transaction Script

Raw

0D0003049F86010003000D000304A086010003000D000223220000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003000D000223220100AC42F8B9E617BE1524893A76A1B0CCF937782023BA35301948A8F94CEBC67A1F03000D000408416C6C6F7747617303000D0004036761732D00012E010D0003051B9702070003000D000404534F554C03000D0002232201006772A78FDBBB4DF5E62DC97EB9B03E2B526A7A9AAC603B57B65773BD1203723503000D000223220100AC42F8B9E617BE1524893A76A1B0CCF937782023BA35301948A8F94CEBC67A1F03000D00041652756E74696D652E5472616E73666572546F6B656E7307000D000223220100AC42F8B9E617BE1524893A76A1B0CCF937782023BA35301948A8F94CEBC67A1F03000D0004085370656E6447617303000D0004036761732D00012E010B

Disassembly

000: LOAD r0, 99999
008: PUSH r0
010: LOAD r0, 100000
018: PUSH r0
020: LOAD r0, 2200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
059: PUSH r0
061: LOAD r0, 220100AC42F8B9E617BE1524893A76A1B0CCF937782023BA35301948A8F94CEBC67A1F
100: PUSH r0
102: LOAD r0, "AllowGas"
114: PUSH r0
116: LOAD r0, "gas"
123: CTX r0, r1
126: SWITCH r1
128: LOAD r0, 117610267
137: PUSH r0
139: LOAD r0, "SOUL"
147: PUSH r0
149: LOAD r0, 2201006772A78FDBBB4DF5E62DC97EB9B03E2B526A7A9AAC603B57B65773BD12037235
188: PUSH r0
190: LOAD r0, 220100AC42F8B9E617BE1524893A76A1B0CCF937782023BA35301948A8F94CEBC67A1F
229: PUSH r0
231: LOAD r0, "Runtime.TransferTokens"
257: EXTCALL r0
259: LOAD r0, 220100AC42F8B9E617BE1524893A76A1B0CCF937782023BA35301948A8F94CEBC67A1F
298: PUSH r0
300: LOAD r0, "SpendGas"
312: PUSH r0
314: LOAD r0, "gas"
321: CTX r0, r1
324: SWITCH r1
326: RET
Transaction Events
KindAddressContractContent
TokenStakegenesisgas044B43414C06605D0A540200046D61696E
GasEscrowgenesisgas2202000D6E4079E36703EBD37C00722F5891D28B0E2811DC114B129215123ADCCE360504A0860100049F860100
TokenSendgenesisentry04534F554C051B97020700046D61696E
TokenReceiveP2KAjuGv6tyiRVZVCJ8riP1Xfpj5jp6J3mwDTm4CsEyarsventry04534F554C051B97020700046D61696E
GasPaymentgenesisgas2202000D6E4079E36703EBD37C00722F5891D28B0E2811DC114B129215123ADCCE360504A0860100037D0100
TokenClaimgenesisgas044B43414C06605D0A540200046D61696E
TokenBurngenesisgas044B43414C02BE00046D61696E
TokenStakegenesisgas044B43414C0460F59000046D61696E
CrownRewardsgenesisgas044B43414C0460F59000046D61696E
TokenSendgenesisgas044B43414C04007C9200046D61696E
TokenReceiveblockgas044B43414C04007C9200046D61696E