- Phantasma Explorer -

Transaction Information
Descriptionambaboyz sent TTRS - NFT #7957168188306169368253131026431767157928394474102975383928338768588818211524
goati_open received TTRS - NFT #7957168188306169368253131026431767157928394474102975383928338768588818211524
ambaboyz paid 0 KCAL in fees.
ambaboyz paid 0.00095 KCAL to crown rewards.
ambaboyz burned 0 KCAL.
Date4/4/20 3:27:40 AM UTC
Transaction Hash1CE1CB5F9E8AAB5A29437A465B302B6BC6BA202714464D1F296B5A9D4C8C974F
PayloadPHT-0-9-0
Result-
Expiration4/4/20 3:57:41 AM UTC
Nexusmainnet
Chainmain
Block HashDC5E54773C22630798E1392C68A951532923BAA9D2CDDB49C6402384C7C3B2FE
Transaction Script

Raw

0D00030320030003000D000304A086010003000D000223220000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003000D0002232201006C762A9732159A126056E0E402CE99F1E5143AB7B22B0EBF8FBC224252598F6503000D000408416C6C6F7747617303000D0004036761732D00012E010D000321C4E271906E2BC3E71B4BE4AC3E84E0FBF9AF24DC305C65B8694B77DCFB9897110003000D0004045454525303000D000223220100CAB995742EA0B650CC412430A3A14A1BF28F1462AB0031F60825C2D2494D951D03000D0002232201006C762A9732159A126056E0E402CE99F1E5143AB7B22B0EBF8FBC224252598F6503000D00041552756E74696D652E5472616E73666572546F6B656E07000D0002232201006C762A9732159A126056E0E402CE99F1E5143AB7B22B0EBF8FBC224252598F6503000D0004085370656E6447617303000D0004036761732D00012E010B

Disassembly

000: LOAD r0, 800
007: PUSH r0
009: LOAD r0, 100000
017: PUSH r0
019: LOAD r0, 2200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
058: PUSH r0
060: LOAD r0, 2201006C762A9732159A126056E0E402CE99F1E5143AB7B22B0EBF8FBC224252598F65
099: PUSH r0
101: LOAD r0, "AllowGas"
113: PUSH r0
115: LOAD r0, "gas"
122: CTX r0, r1
125: SWITCH r1
127: LOAD r0, 7957168188306169368253131026431767157928394474102975383928338768588818211524
164: PUSH r0
166: LOAD r0, "TTRS"
174: PUSH r0
176: LOAD r0, 220100CAB995742EA0B650CC412430A3A14A1BF28F1462AB0031F60825C2D2494D951D
215: PUSH r0
217: LOAD r0, 2201006C762A9732159A126056E0E402CE99F1E5143AB7B22B0EBF8FBC224252598F65
256: PUSH r0
258: LOAD r0, "Runtime.TransferToken"
283: EXTCALL r0
285: LOAD r0, 2201006C762A9732159A126056E0E402CE99F1E5143AB7B22B0EBF8FBC224252598F65
324: PUSH r0
326: LOAD r0, "SpendGas"
338: PUSH r0
340: LOAD r0, "gas"
347: CTX r0, r1
350: SWITCH r1
352: RET
Transaction Events
KindAddressContractContent
TokenStakeambaboyzgas044B43414C0500B4C40400046D61696E
GasEscrowambaboyzgas2202000D6E4079E36703EBD37C00722F5891D28B0E2811DC114B129215123ADCCE360504A086010003200300
TokenSendambaboyzentry045454525321C4E271906E2BC3E71B4BE4AC3E84E0FBF9AF24DC305C65B8694B77DCFB98971100046D61696E
TokenReceivegoati_openentry045454525321C4E271906E2BC3E71B4BE4AC3E84E0FBF9AF24DC305C65B8694B77DCFB98971100046D61696E
GasPaymentambaboyzgas2202000D6E4079E36703EBD37C00722F5891D28B0E2811DC114B129215123ADCCE360504A0860100037D0100
TokenClaimambaboyzgas044B43414C0500B4C40400046D61696E
TokenBurnambaboyzgas044B43414C02BE00046D61696E
TokenStakeambaboyzgas044B43414C0460F59000046D61696E
CrownRewardsambaboyzgas044B43414C0460F59000046D61696E
TokenSendambaboyzgas044B43414C04007C9200046D61696E
TokenReceiveblockgas044B43414C04007C9200046D61696E