- Phantasma Explorer -

Transaction Information
Descriptiontej registered name: tej
Feestej paid 0.00109 KCAL in fees.
block received 0.00109 KCAL in fees.
tej paid 0.00109 KCAL to crown rewards.
tej burned 0.00217 KCAL.
Date1/22/2021 7:27:40 PM UTC
Transaction Hash0BB7A773E33EA4B6CF536EB715248533870949E66C80952764F1CCD09307A6F8
PayloadECT-0.1.2
Result-
Expiration1/22/2021 7:32:40 PM UTC
Nexusmainnet
Chainmain
Block Hash804B59798274B0B60B9BFD7F67D3586970A2133E31D6295BD27C12DDB835CACC
Transaction Script

Raw

0D00040338303003000D00040631303030303003000D000423533131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313103000D00042F50324B47396368324148794B67546A585A657354517A525364614741326A466E4358706B6E41466170336539464A7103000D000408416C6C6F7747617303000D0004036761732D00012E010D00040374656A03000D00042F50324B47396368324148794B67546A585A657354517A525364614741326A466E4358706B6E41466170336539464A7103000D00040C52656769737465724E616D6503000D0004076163636F756E742D00012E010D00042F50324B47396368324148794B67546A585A657354517A525364614741326A466E4358706B6E41466170336539464A7103000D0004085370656E6447617303000D0004036761732D00012E010B

Disassembly

000: LOAD r0, "800"
007: PUSH r0
009: LOAD r0, "100000"
019: PUSH r0
021: LOAD r0, "S1111111111111111111111111111111111"
060: PUSH r0
062: LOAD r0, "P2KG9ch2AHyKgTjXZesTQzRSdaGA2jFnCXpknAFap3e9FJq"
113: PUSH r0
115: LOAD r0, "AllowGas"
127: PUSH r0
129: LOAD r0, "gas"
136: CTX r0, r1
139: SWITCH r1
141: LOAD r0, "tej"
148: PUSH r0
150: LOAD r0, "P2KG9ch2AHyKgTjXZesTQzRSdaGA2jFnCXpknAFap3e9FJq"
201: PUSH r0
203: LOAD r0, "RegisterName"
219: PUSH r0
221: LOAD r0, "account"
232: CTX r0, r1
235: SWITCH r1
237: LOAD r0, "P2KG9ch2AHyKgTjXZesTQzRSdaGA2jFnCXpknAFap3e9FJq"
288: PUSH r0
290: LOAD r0, "SpendGas"
302: PUSH r0
304: LOAD r0, "gas"
311: CTX r0, r1
314: SWITCH r1
316: RET
Transaction Events
KindAddressContractContent
TokenStaketejgas044B43414C0500B4C40400046D61696E
GasEscrowtejgas2202000D6E4079E36703EBD37C00722F5891D28B0E2811DC114B129215123ADCCE360504A086010003200300
AddressRegistertejaccount0374656A
GasPaymenttejgas2202000D6E4079E36703EBD37C00722F5891D28B0E2811DC114B129215123ADCCE360504A086010003B30100
TokenClaimtejgas044B43414C0520F22C0200046D61696E
TokenBurngasgas044B43414C05A01D4B0100046D61696E
CrownRewardstejgas044B43414C042052A600046D61696E
TokenClaimblockgas044B43414C042052A600046D61696E