- Phantasma Explorer -

Transaction Information
Descriptionnegan sent CROWN - NFT #50538462514612391867766311876670883619309154521465381257843804018035209691789 to hilltop
Feesnegan paid 0.00098 KCAL in fees.
block received 0.00098 KCAL in fees.
negan paid 0.00098 KCAL to crown rewards.
negan burned 0.00195 KCAL.
Date7/22/21 12:04:33 PM UTC
Transaction Hash07D6F7F2A68E0D536B1099B2CE8F2A88AE737FF4B18F112E74A24ED8414C8A17
PayloadPGT2.5.2
Result-
Expiration7/22/21 12:24:32 PM UTC
Nexusmainnet
Chainmain
Block Hash8E349D6BF8F996B417B4C5120729A69D93019AFBC109D7CC4B64AFE0BCA9BDF4
Transaction Script

Raw

0D000303204E0003000D000304A086010003000D000223220000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003000D000223220100C050059B51021B1B543F72F9255BADFFAA87C49044635FB64C74FF587415E27D03000D000408416C6C6F7747617303000D0004036761732D00012E010D0003218D629A9F3BBBA10C97736CEA0D6A98FE6CF9EFB5CBD3FE3FD2480B0E90C1BB6F0003000D00040543524F574E03000D000223220100FD0382045161648A351A36329735ECED2794C22A138F0F47D3B7D4001F5B880703000D000223220100C050059B51021B1B543F72F9255BADFFAA87C49044635FB64C74FF587415E27D03000D00041552756E74696D652E5472616E73666572546F6B656E07000D000223220100C050059B51021B1B543F72F9255BADFFAA87C49044635FB64C74FF587415E27D03000D0004085370656E6447617303000D0004036761732D00012E010B

Disassembly

000: LOAD r0, 20000
007: PUSH r0
009: LOAD r0, 100000
017: PUSH r0
019: LOAD r0, 2200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
058: PUSH r0
060: LOAD r0, 220100C050059B51021B1B543F72F9255BADFFAA87C49044635FB64C74FF587415E27D
099: PUSH r0
101: LOAD r0, "AllowGas"
113: PUSH r0
115: LOAD r0, "gas"
122: CTX r0, r1
125: SWITCH r1
127: LOAD r0, 50538462514612391867766311876670883619309154521465381257843804018035209691789
164: PUSH r0
166: LOAD r0, "CROWN"
175: PUSH r0
177: LOAD r0, 220100FD0382045161648A351A36329735ECED2794C22A138F0F47D3B7D4001F5B8807
216: PUSH r0
218: LOAD r0, 220100C050059B51021B1B543F72F9255BADFFAA87C49044635FB64C74FF587415E27D
257: PUSH r0
259: LOAD r0, "Runtime.TransferToken"
284: EXTCALL r0
286: LOAD r0, 220100C050059B51021B1B543F72F9255BADFFAA87C49044635FB64C74FF587415E27D
325: PUSH r0
327: LOAD r0, "SpendGas"
339: PUSH r0
341: LOAD r0, "gas"
348: CTX r0, r1
351: SWITCH r1
353: RET
Transaction Events
KindAddressContractContent
TokenStakenegangas044B43414C050094357700046D61696E
GasEscrownegangas2202000D6E4079E36703EBD37C00722F5891D28B0E2811DC114B129215123ADCCE360504A086010003204E00
TokenSendneganentry0543524F574E218D629A9F3BBBA10C97736CEA0D6A98FE6CF9EFB5CBD3FE3FD2480B0E90C1BB6F00046D61696E
TokenReceivehilltopentry0543524F574E218D629A9F3BBBA10C97736CEA0D6A98FE6CF9EFB5CBD3FE3FD2480B0E90C1BB6F00046D61696E
GasPaymentnegangas2202000D6E4079E36703EBD37C00722F5891D28B0E2811DC114B129215123ADCCE360504A086010003870100
TokenClaimnegangas044B43414C05A0F5E07400046D61696E
TokenBurngasgas044B43414C05E08B290100046D61696E
CrownRewardsnegangas044B43414C0440899500046D61696E
TokenClaimblockgas044B43414C0440899500046D61696E